Welkom

Rooms Katholieke Parochiefederatie Horst-Sevenum

De Rooms Katholieke parochiefederatie Horst-Sevenum is een samenwerkingsverband van 10 parochies in Horst aan de Maas.
Door deze samenwerking bundelen de parochies hun krachten door:

  • Een gezamenlijk priesterteam.
  • Een gezamenlijk professioneel secretariaat.
  • Gezamenlijke vieringen
  • Samenwerking binnen de communievoorbereidingen.
  • Gezamenlijke website.
  • Een gezamenlijk federatiebestuur

U voelt zich natuurlijk thuis in uw eigen parochie maar samen willen we er voor zorgen dat u zich welkom voelt in de gehele federatie.

Welkomstwoord tijdens de eucharistieviering ter gelegenheid van het afscheid van Kapelaan Terrence Ragel door pastoor de Graaf Woutering.

Vandaag nemen we als federatie Horst-Sevenum -10 geloofsgemeenschappen met 9 kerkgebouwen- afscheid van kapelaan Terrence Ragel. We doen dit tijdens de viering van de heilige Eucharistie. Eucharistie vieren betekent dank zeggen. We zeggen allereerst dank aan kapelaan Terrence die op verzoek van zijn bisschop Jozef bereid was zijn geboortegrond Sri Lanka te verlaten en naar Nederland, ons bisdom Roermond, te komen om hier te werken in onze federatie binnen het Horster dekenaat; zijn benoeming gold immers ook nog eens voor 4 parochies in het Heldense deel van het dekenaat, in totaal dus voor 13 parochies en 1 rectoraat.

Tal van indrukken moeten u, kapelaan Terrence overvallen hebben: Een rijk, welvarend land in materieel opzicht dat tegelijkertijd enorm geseculariseerd en geïndividualiseerd is geraakt. Een katholieke kerk in crisis, waar bijna geen geloofsoverdracht meer plaats vindt en het kerkelijk leven in rap tempo verdampt. Familieverbanden die los zijn geworden, ouders die hun kinderen niet corrigeren, kinderen die vrijpostig zijn naar hun ouders, jonge mensen die niet trouwen, homohuwelijken, abortus, euthanasie, uitvaarten zonder kerkdienst…kortom: een cultuurshock van de bovenste plank voor iemand die vanuit een diep religieuze cultuur naar hier is gekomen.

U voelde uzelf geen missionaris, want een missionaris heeft de vrijheid iets totaal nieuws te starten. Maar wonderwel schikte u zich in de structuren en de werkzaamheden welke van u verwacht werden.

U kwam in Sevenum te wonen op het moment van de opgelegde federatievorming en in deze moeilijke situatie heeft u zich neutraal en pastoraal op de werkvloer en loyaal naar uw pastoor opgesteld, waarbij u en ik in overleg afspraken dat u geen partij mocht worden maar toegankelijk moest blijven voor de parochianen; van een spagaat blijft men flexibel en weerbaar. En zo leerden we u kennen als een intelligente, open, sociale, op mensen gerichte herder voor wie geen werk te veel bleek.

Intussen studeerde u in Nijmegen en bestudeerde u de geseculariseerde samenleving en deed u indrukken op die hopelijk nuttig zullen blijken wanneer u terug gekeerd zult zijn naar uw geliefde Sri lanka.

Beste Terrence, dank voor jouw aangenaam gezelschap gemiddeld zo’n 4 keer per week aan mijn tafel; jouw humor alsook de gesprekken over jouw studie, jouw culturele achtergronden alsook de buitenlandse gasten die je soms meebracht, zal ik node missen. Mede namens de 3 andere kapelaans en vrijwilligers en parochianen: Dank voor al het werk dat je hier verzet hebt, dank voor wat je deed en vooral ook hóe je dit deed; diepgelovig en met veel liefde en warmte voor de mensen.

We bewonderen jouw enorme flexibiliteit en moed.

Goede mensen, kapelaan Terrence is ook werkzaam geweest voor de katholieke Sri Lankezen in Nederland. Een opvolger uit het thuisbisdom van kapelaan Terrence voor deze taak is inmiddels op Rolduc aanwezig maar komt niet in ons dekenaat wonen. Ons eigen priesterteam moet uiteraard versterkt worden. Per 1 november komt kapelaan Peter Pierik, 57 jaar, werken binnen onze federatie. Kapelaan Pierik zal gaan wonen in het klooster van de zusters Benedictinessen van de Oude Munt in Tegelen en elke dag actief zijn voor de 10 geloofsgemeenschappen van onze federatie.  Kapelaan Pierik, die in het verleden op meerdere plaatsen pastoor is geweest, wil heel nadrukkelijk kapelaan zijn onder verantwoordelijkheid van een pastoor en in intense samenwerking met een groep priesters, bovendien niet gebonden aan een specifieke parochie. Een groeiend aantal priesters spreekt deze wens uit; men wil priester voor mensen zijn en niet bedolven worden onder de managementtaken van de moderne pastoor.                                                                                                                                                                                                                                 Eucharistie vieren is dank zeggen.Wij gaan God danken voor de weldaad van deze jaren met kapelaan Terrence Ragel in ons midden. Wij bidden voor kapelaan Terrence om Zegen voor zijn nieuwe taken als pastoor; dat dit hem tot heil en vreugde moge zijn, dat hij een Zegen mag zijn voor de mensen die aan zijn pastorale zorg worden toevertrouwd. Kapelaan Terrence, wij nodigen u uit om ons nu voor te gaan in de viering van de Eucharistie welke een aanvang neemt met de schuldbelijdenis, woorden van vrede, vriendschap en verzoening.