Welkom

CORONA-VIRUS MAATREGELEN

De huidige stand van zaken is:

Per 1 juni is het toegestaan om weer h.missen te doen. Dus vanaf deze datum zal het “vakantie-rooster” in de parochies van de Federatie Horst-Sevenum hervat worden.  De parochie Griendtsveen heeft aangegeven pas na 1 juli weer van start te zullen gaan.  Houdt u uw berichten in de eigen parochie goed in de gaten voor wat betreft de voorwaarden.  Er mogen in eerste instantie slechts 30 personen aanwezig zijn. U dient zich bij de meeste parochies van te voren telefonisch aan te melden op een bepaald telefoonnummer.

 

Belangrijk om te weten:

– Elke kerkganger moet van te voren (liefst telefonisch) worden aangemeld. Iedere parochie stelt daarvoor een contactpersoon aan die de aanmeldingen registreert. De aanmelding dient uiterlijk 2 dagen voor de viering zijn ingediend (per parochie wordt aangegeven hoe en waar u zich kunt aanmelden).
– Voordat u de kerk betreedt, meldt u zich bij de aanwezige parochiemedewerker. Ook wordt gevraagd of u klachten heeft die te maken hebben met het corona-virus. Mocht u klachten hebben, kom dan zeker niet! Deze medewerker geeft u ook duidelijk aan waar u plaats kunt nemen in de kerk.
– In de kerk zijn de zitplaatsen duidelijk aangegeven zodat er altijd minimaal 1,5 meter afstand is tussen de bezoekers is. Personen uit hetzelfde huishouden mogen in één bank plaatsnemen.
– Tot en met 13 juni zal er geen H. Communie-uitreiking plaatsvinden. Daarna is de uitreiking van de H. Communie gebonden aan strenge regels. Deze zullen dan in de H. Mis duidelijk bekend worden gemaakt.
– Er is in voorkomende gevallen alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door de kerkgangers.
– Er wordt geen collecte in de kerk gehouden. Bij het verlaten van de kerk kunt u uw donatie in een mandje of collectebus deponeren bij de uitgang.
– Bij het verlaten van de kerk wordt van achter naar voren gewerkt. De mensen die achteraan zitten gaan dus als eerste naar buiten . Zo voorkomen we dat mensen te dicht bij elkaar komen.
– Bij de ingang van de kerk zal een document worden opgehangen waarop de regels nog eens duidelijk vermeld staan.
– Volg in voorkomende gevallen de instructies op van de parochiemedewerker aan de ingang.
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met uw parochie.

 

De Lambertuskerk in Horst heeft sinds enkele maanden aan glazen dagkapel. (toegang via hoofdingang achter/atrium) Deze kapel is

’s morgens vanaf 09.30uur tot de schemering geopend voor stil gebed en een kaarsje aan te steken. Gelieve hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht te willen nemen.

 

 

Rooms Katholieke Parochiefederatie Horst-Sevenum

De Rooms Katholieke parochiefederatie Horst-Sevenum is een samenwerkingsverband van 10 parochies in Horst aan de Maas.
Door deze samenwerking bundelen de parochies hun krachten door:

  • Een gezamenlijk priesterteam.
  • Een gezamenlijk professioneel secretariaat.
  • Gezamenlijke vieringen
  • Samenwerking binnen de communievoorbereidingen.
  • Gezamenlijke website.
  • Een gezamenlijk federatiebestuur

U voelt zich natuurlijk thuis in uw eigen parochie maar samen willen we er voor zorgen dat u zich welkom voelt in de gehele federatie.

contact: algemeen secretariaat tel. 077 3981416  op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00uur

email: secretariaat@parochiefederatie-horst-Sevenum.nl