Allerzielen

Allerzielen (2020) :

Er is nog niet bekend hoe de verdeling van allerzielen 2020 er zal gaan uit zien.  Mogelijk zal dit op zondag 25 oktober en zondag 1 november gaan plaatsvinden maar de verdeling en tijdstippen zijn nu nog niet bekend.