Nieuws

Uitnodiging ThemaTheater “Zelf Sjöldj

Op donderdagavond 5 september organiseert Wijkcomité Norbertus in samenwerking met de gemeentelijke netwerkgroep Armoede een ThemaTheater met als titel “Zelf Sjöldj” (“Eigen Schuld”).

De voorstelling begint om 19.30 in het Huis van de Wijk en De Twister, Gebroeders van Doornelaan 25, Horst aan de Maas.

Tijdens deze avond worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, soms confronterend, maar zeker ook met een glimlach. Onderdeel van het ThemaTheater is dat ook de gasten d.m.v. een spel worden uitgedaagd om met elkaar na te denken over hun opvattingen en beeldvorming omtrent dit soms beladen thema. Zoals de titel al doet vermoeden leven er veel vooroordelen over mensen die te maken krijgen met armoede en/of schulden.
Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.
Om de organisatie goed te laten verlopen is het fijn als je je even aanmeldt.
Dit kan via voorstelling@norbertuswijk.nl of op het prikbord in het Huis van de Wijk.

ThemaTheater Zelf Sjöldj
Donderdag 5 september 19.30 uur
Huis van de Wijk, Gebr. v. Doornelaan 25 Horst
Aanmelden via voorstelling@norbertuswijk.nl

Betekenisvol ontmoeten niet zomaar een loze kreet

Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het overkwam me, zonder dat ik er erg in had.

“Niets vermoedend ging ik op reis met een groep vanuit de parochie. Ze hadden me al zo vaak gezegd dat een bedevaart echt iets voor mij zou zijn, maar ja, mijn oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving iets voor ouderen. Toch heb ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens in de kerk. De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep met elkaar op. We bezochten mooie kerken, musea en hadden we prachtige vieringen. Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren. Enkele jongeren die mee waren, in het begin nog wat onwennig, hielpen waar er hulp nodig was, maar je zag ze ook gezellig zitten keuvelen op een terrasje met een wat oudere medereiziger. Ook in ons groepje groeide er een band van vertrouwen en was het na een paar dagen of we elkaar al jarenlang goed kenden. Saamhorigheid is denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat we thuis niet meer zo vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en meegegaan ben. Betekenisvol ontmoeten heb ik in vele facetten ervaren, in gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje verdieping van mijn geloof, maar ook met die mevrouw die me spontaan hielp toen ik bijna struikelde. We hebben daarna nog even staan praten en vorige week kreeg ik al een kaartje van haar.” Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11.

Een relaas als dit van Ineke over haar eerste pelgrimage horen we regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor mijn moeder of voor mijn oma, maar voor mij is het niks. VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol ontmoeten’ hetgeen staat voor de contacten en de ontmoetingen die mensen ervaren tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is nog steeds gebaseerd op het eeuwenoude principe van het bezoeken van een plaats waar je geloof verdiept kan worden. Lourdes of Fatima, maar ook Santiago de Compostela of het Putje van Heiloo kunnen zo’n plek zijn. Door samen met anderen naar deze plek te reizen, elkaar te helpen en met elkaar te praten ontstaat er veel meer dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen belangrijk, het ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo belangrijk. Veel reizigers zullen het beamen; samen op pad, samen bidden en samen praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring beleeft dan een gewoon bezoekje aan een stad of streek. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust contact met ons op.

Namens VNB,

Ivonne van de Kar en Roosmarie Manders www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11