Nieuws

Mededeling:
Vanwege het vertrek van kapelaan Mielnik blijkt het niet mogelijk om het gebruikelijke rooster van Eucharistieveringen te blijven hanteren. Na overleg met het priesterteam is besloten dat in onze beide federaties voor onbepaalde tijd het vakantierooster zal gelden met ingang van 1 februari
Achter in de kerk treft u een overzicht aan dat u mee naar huis kunt nemen.
Intenties die voor de data staan die komen te vervallen, zullen, zonder tegenbericht van uw kant automatisch een week  verschoven worden.

Een volledig overzicht van het vakantierooster vindt u op Vakantierooster 2020

BEDEVAART
Naar Beauraing, België, 18 t/m 21 april 2020. De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 18 t/m 21 april 2020 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien, kruisweg, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 290,- p.p..
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 19 april. De dagbedevaart op zondag 19 april 2020 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Programma: H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament. Reissom € 40,- p.p..
Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me­vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/