Nieuws

BIJBELSTUDIE

De laatste zondag van het liturgische jaar wordt het feest van Christus Koning gevierd. Hijzelf beaamde dat Hij koning was, ja, Koning van het heelal, maar niet van deze wereld. De menigte spotte: “Red u zelf, als U de koning der Joden bent”. Boven het hoofd van de gekruisigde hing het bord: INRI: Jezus de Nazarener, koning van de joden.
Een Koning zonder koninkrijk of……?
Donderdag 21 november om 19.30 uur in het Parochiehuis in Sevenum bent u welkom om samen een uurtje de lezingen van 25 november te overwegen.
Kapelaan Pierik zal met ons aan tafel zitten en zorgen voor de toelichting.
U mag zich alvast inlezen: 2 Sam. 5, 1-3; Ps. 122 (121), 1-5; Kol. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43
Iedereen is van harte welkom.
U kunt alvast de volgende datum in uw agenda noteren: 19 december, in het parochiehuis in Sevenum om 19.30 uur!

ADVENTSKRANS

Op weg naar kerstmis!
Een advent zonder een adventskrans is niet compleet.
Iedere week meer licht in de duisternis op weg naar kerstmis.
Ieder week een nieuw lichtje om even bij stil te staan.
Op dinsdag 26 november om 20.00 uur zal Dorine Lenders weer een workshop verzorgen in het parochiehuis, waar we samen een adventskrans gaan maken. De kosten bedragen € 20,-, te voldoen op de avond zelf.
U kunt zich aanmelden door een briefje met naam en adres in de brievenbus van het parochiehuis te deponeren. U kunt ook mailen naar: info@parochie-sevenum.nl of bellen met: 06-21658788
Het maximaal aantal deelnemers is 15.