nieuws

Film over ontstaan Bedevaartplaats Sint Jozef in Smakt

Op Internet is een film te zien over het ontstaan van de Bedevaartplaats Sint Jozef in Smakt. De film is gemaakt voor de aandacht van de Sint Jozef maand maart.  Smakt is de enigste officiële bedevaart plaats van Sint Jozef in Nederland.

Ook de Plechtige Hoogmis door Mgr. Frans Wiertz bgv het Hoogfeest van Sint Jozef te Smakt op 19 maart 2017 jl. is op internet geplaatst. Zie: www.axideo.nl  keuze Activiteiten en Video’s.

Deken Hanneman van Maastricht overleden (2 juni 2016)

In Maastricht is donderdagavond (2 juni) pastoor-deken mgr. Mathieu Hanneman overleden. Deken Hanneman had al een aantal jaren te maken met de gevolgen van kanker waarvoor hij nu ook weer therapie onderging. Hij zou in oktober dit jaar zijn 40-jarig priesterjubileum gedenken. Hij is 65 jaar geworden.

De plechtige Requiemmis heeft plaatsgevonden opzaterdag 11 juni om 11.00uur in de Basiliek van Sint Servaas aan het Vrijthof te Maastricht.

“De mensen om hem heen, de priesters van het dekenaat, het kerkbestuur en de Maastrichtse geloofsgemeenschap zijn diep bedroefd over het overlijden van onze geliefde deken”, zegt Joseph Goumans van het kerkbestuur van de Sint Servaasbasiliek in Maastricht.

Mathieu Hanneman werd op 31 augustus 1950 in Kerkrade geboren en op 9 oktober 1976 tot priester gewijd. Vervolgens was hij kapelaan in Bocholtz. In 1982 werd hij pastoor van de parochie Christus Koning in de Heerlense wijk Nieuw-Einde. In 1987 volgde zijn benoeming tot pastoor-deken van Horst. Precies 25 jaar, sinds april 1991 was hij pastoor van de Sint-Servaasparochie in Maastricht en deken van het dekenaat Maastricht. Dat zilveren jubileum zou hij samen met zijn 40-jarig priesterjubileum in oktober gaan vieren. Daarnaast was hij sinds 2000 pastoor van de parochies H. Anna en H. Lambertus en sinds 2011 waarnemend pastoor van de parochie H. Joannes Bosco, eveneens in Maastricht. Ook was hij tussen 2002 en 2004 waarnemend pastoor van de Maastrichtse H. Gulielmusparochie.

Deken Hanneman was sinds 1991 tevens lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviesorgaan van de bisschop. Ook was hij tussen 1998 en 2003 lid van de diocesane Priesterraad. In 1996 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid, een eretitel waaraan het voeren van de aanspreektitel ‘monseigneur’ verbonden is.

– See more at: http://www.bisdom-roermond.nl/deken-hanneman-overleden#sthash.Lhcun6sE.dpuf

Namens alle parochianen van Horst wensen wij zijn familie / vrienden maar ook collega’s en direct betrokkenen veel sterkte met dit verlies.

Monumentenstichting blij met bescherming Lambertuskerk te Horst als rijksmonument

In januari 2016 heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de Lambertuskerk te Horst aangewezen tot rijksmonument. Daarmee is een verzoek tot bescherming van dit unieke gebouw, gedaan door de Stichting het Cuypersgenootschap in de winter van 2011, afgehandeld.

Op 12 oktober 1944 werd de voorganger van de huidige Lambertuskerk beschoten en vloog in brand. De brand werd bedwongen en veel kunstvoorwerpen werden gered, die na de brand opnieuw in de kerk werden opgesteld. Op 22 november hebben de Duitsers de toren opgeblazen en gingen alsnog veel kunstwerken verloren. In 1948 werd besloten dat de befaamde Limburgse architect Alfons Boosten een nieuwe kerk mocht ontwerpen. Half maart 1949 leverde hij de tekeningen. Op 17 november 1952 volgde de ingebruikname. Tussen 1952 en 1960 werd een hele reeks gebrandschilderde vensters geplaatst door kunstenaars als Jos ten Horn, Gilles Franssen, Daan Wildschut en pater Van den Berg OFM. Ook kregen enkele middeleeuwse kunstwerken die het oorlogsgeweld hadden overleefd een plek in de nieuwe kerk.  Horst kreeg op deze manier een uniek nieuw kerkgebouw.

De Lambertuskerk is een belangrijk voorbeeld van naoorlogse kerkbouw en heeft volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed  een grote architectuurhistorische waarde. Ook is het gebouw beeldbepalend voor Horst en zijn de aanwezige kunstwerken van grote kunsthistorische betekenis. Het gebouw behoort tot de belangrijkste voorbeelden van naoorlogse religieuze architectuur in Nederland. Het is een gebouw waar Horst trots op kan zijn. Door het aanwijzingsbesluit, dat op steun van de eigenaar van het gebouw en de gemeente Horst aan de Maas kan rekenen, is uniek erfgoed veiliggesteld voor de toekomst.