MIDDAG VAN BEMOEDIGING IN OMMEL


Al voor de 36e  keer wordt er jaarlijks in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel een speciale middag georganiseerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun leven: de Middag van bemoediging.
Dit jaar is het thema van deze viering:  Maria, sterk ons vertrouwen in vrede.
Indien u deze bijzondere viering wilt bijwonen dan bent u van harte welkom op dinsdag 11 oktober a.s.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering, gevolgd door een koffiepauze, waarna de speciale ziekenzegening zal plaatsvinden. Rond 16.00 uur is de viering afgelopen.
Wilt u in groepsverband komen dan graag uiterlijk 8 oktober a.s. aanmelden.
Voor aanmelding en informatie: neem contact op met
Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS Ommel
06-22945829  / p.vanhorssen@outlook.com
De werkgroep hoopt van harte dat we op dinsdag 11 oktober a.s. weer velen welkom mogen heten in de bedevaartkerk van Ommel.