H. Oda Melderslo

Patroonheilige: H. Oda
Adres: Rector Mulderstraat 8
Postcode: 5962 AH
Plaats: Melderslo

Bouwgeschiedenis
In 1921 werd de kerk in Melderslo in gebruik genomen.Deze kerk werd op 23 november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Direct ontstonden plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Hiervoor werd een nieuwe plaats gezocht, omdat de kerk groter moest worden dan de oude. Architect Boosten werd reeds in 1945 door het Melderslose kerkbestuur aangezocht om een heel complex van gebouwen te ontwerpen: een kerk, een meisjesschool, een bewaarschool, een parochiehuis, een zusterklooster en een opslagplaats annex winkel voor de Boerenbond. De plannen werden echter afgekeurd door de BBC (Bisschoppelijke Bouw Commissie), met uitzondering van de kerk. Het eerste ontwerp voor de kerk uit 1946 werd afgekeurd, vanwege de grootte van het gebouw en een gebrek aan dorpskarakter. Het tweede ontwerp van 1948 werd wel goedgekeurd. Pas in 1951 werd de bouw aanbesteed. De kerk werd op Beloken Pasen 1953 in gebruik genomen.

Verdere informatie: H. Oda kerk

Parochiecoördinatoren:
Dhr. M. van de Pas     tel.  077 398 3121
Dhr. H. Vergeldt          tel.  077 398 4779

Uitvaarten, beheer kerkhof en aanvragen begraven
Dhr. G. Driessen       te. 077-3981174

Administratie kerkbijdragen
Misintenties: NL04 RABO 0132 9035 63
Kerkbijdragen: NL64 RABO 0132 9039 38

Voor verdere informatie aangaande de verschillende werkgroepen binnen de parochie kunt u contact opnemen met het algemene secretariaat van de parochiefederatie Horst-Sevenum, Hoofdstraat 7 te Horst, tel. 077 – 398 14 16 of emailen naar secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Openingstijden: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.