Nieuws

EMMAUS
…op zoek naar jou

Zondag 21 april 2024 / 15:00U
BISSCHOPPELIJK COLLEGE BROEKHIN / BOB BOUMANSTRAAT 30 / ROERMOND
INLOOP VANAF 14:30U
Het dekenaat Roermond organiseert de musical Emmaüs. Deze musical wordt opgevoerd door KOEMI; een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God.
Meer informatie over KOEMI is te vinden op: www.koemi.org

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet
een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft
een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en
Maria. Maar dan… grote teleurstelling: geheel
onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg
droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren
ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar
onderweg komt er een vreemdeling op hun pad,
die een stukje met hen meeloopt…


Deze musical voor jong en oud (van 0 tot 120 jaar) is een frisse en laagdrempelige vertelling waarin de hele bijbelgeschiedenis passeert. Meer dan zestig jonge mensen zingen, spelen en dansen deze prachtige musical. De voorstelling vindt plaats in de Paastijd en biedt dus de gelegenheid om de prachtige verhalen uit de bijbel eigentijds te beleven.
Via deze link zijn kaarten te bestellen. Let op: wacht daar niet te lang mee!
TICKETS MUSICAL EMMAUS
Als de kosten van deze voorstelling een belemmering vormen, neem dan contact op met de eigen parochiepriester of met de organisatie van Koemi.
Van harte welkom!
Dekenaat Roermond

GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst

Denk je ook weleens: kon ik maar wat doen? Het leed op de wereld kan je soms verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een klein gebaar een enorm verschil. GAiN helpt mensen in moeilijke situaties. Door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. Met hart en handen werken we aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien.
GAiN is een afkorting van Global Aid Network. Global, omdat we wereldwijd actief zijn, in bijna veertig landen. Aid omdat we op allerlei manieren helpen. En Network omdat we samen met vrijwilligers en partners optrekken.

Draag bij aan herstel
GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals ze zijn en geeft om hen. Ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met diezelfde houding willen wij ons inzetten voor kinderen en volwassenen in armoede en crisis. En jij kunt meehelpen. Met een beetje tijd, met je talent, of met een gift. Samen kunnen we hoop en blijdschap brengen. Waardigheid herstellen. En pijn verzachten.
GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst
Er staat een kledingcontainer van de organisatie GAiN (Global Aid Network) in de tuin van de Pastorie aan de Hoofdstraat 7.
De container staat achter in de tuin van de pastorie. Deze is bereikbaar via de parkeerplaats Cuppenpedje. U kunt uw spullen in gesloten zak(ken) over de poort zetten. Let op! geen dozen! Op de poort treft u een lijstje aan wat er wel en niet ingezameld wordt. is de poort té hoog dan kunt u (tijdens kantooruren) even bellen met 3981416, we maken graag de poort even voor u open en helpen u met het uitladen van uw auto.

Géén vuile of kapotte kleding/géén speelgoed of knuffels/geen kussens en ook geen vloerbedekking. Wel: Draagbare kledin, dekens, dekbedden, huishoudtextiel, schoenen, sokken/tassen en accessoires.
Meer informatie over de organisatie GAiN:
www.gainhelpt.nu
www.facebook.com/GAiNhelpt

Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome.De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn inmiddels in gang gezet. De organisatie is door de bisschoppen toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. In aanloop naar het Jubeljaar werkt het Platform de organisatie van deze bijzondere bedevaart verder uit. Nadere details worden later bekend gemaakt, maar het is voor belangstellenden goed om nu vast de meivakantie van 2025 in de agenda vrij te houden.
Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025