Welkom

CORONA-VIRUS MAATREGELEN
De huidige stand van zaken
Wij mogen nu nog max. 50 mensen toelaten in de kerk.  U wordt verzocht  zich van te voren aan te melden, maar hebben er begrip voor wanneer dit niet haalbaar is gezien het korte tijdsbestek dat dit bekend werd.  Telefoonnummers staan per parochie apart vermeld!
1,5 m  blijft gehandhaafd binnen de kerken;  handen reinigen bij binnenkomst; Mondkapjes op bij het lopen in de kerk.   Blijf thuis bij verkoudheidsklachten!

WIJZIGING MISTIJD OP ZONDAG IN LAMBERTUSKERK HORST:
Heilige Mis op de zondagen in de Lambertuskerk vanaf zondag 6 februari naar 11.00 uur

WEEKEND OP AMELAND
Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er weer positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook daarvoor is er heel wat te beleven.
Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 29 april-1 mei 2022. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.
Volg de link voor meer informatie: Weekend Ameland

PAROCHIEFEDERATIE HORST-SEVENUM
De Rooms Katholieke parochiefederatie Horst-Sevenum is een samenwerkingsverband van 10 parochies in Horst aan de Maas.
Door deze samenwerking bundelen de parochies hun krachten door:

  • Een gezamenlijk priesterteam.
  • Een gezamenlijk professioneel secretariaat.
  • Gezamenlijke vieringen
  • Samenwerking binnen de communievoorbereidingen.
  • Gezamenlijke website.
  • Een gezamenlijk federatiebestuur

U voelt zich natuurlijk thuis in uw eigen parochie maar samen willen we er voor zorgen dat u zich welkom voelt in de gehele federatie.

contact: algemeen secretariaat tel. 077 3981416  op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00uur

email: secretariaat@parochiefederatie-horst-Sevenum.nl