Welkom

Dit is de site van de parochies Parochiefederatie Horst-Sevenum. Het Algemeen secretariaat bevindt zich op Hoofdstraat 7 te Horst en is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend bereikbaar tussen 10.00 en 12.00uur via tel. 077 3981416 of via mail: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Heeft u dringend een priester nodig, bel dan met ons noodnummer: 0655408023 Mocht er niet direct opgenomen worden, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Er zal dan zo snel mogelijk met u contact opgenomen worden.

BENOEMINGEN
Federatie Horst-Sevenum/Maasdorpen
Deken Wilson Varela wordt officieel benoemd tot pastoor van de federatie Maasdorpen. Hij was al administrator (waarnemend pastor) van deze federatie. Varela behoudt zijn overige taken als deken van Horst, pastoor van de federatie Horst-Sevenum en van de federatie Maasbree-Kessel. Hij krijgt wel extra hulp. Rohit Vincent wordt benoemd tot kapelaan van de federaties Horst-Sevenum en Maasdorpen. Rohit Vincent heeft onlangs zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc afgerond en is momenteel in zijn thuisbisdom in India om daar tot diaken te worden gewijd. Het is bedoeling dat hij volgend jaar de priesterwijding ontvangt. Hij begint op 15 september aan zijn nieuwe taak.
Kapelaan Rohit Vincent zal samen met kapelaan Miguel Pascual Coello in de pastorie in Sevenum gaan wonen.
Het pastorale team van de twee parochiefederaties Horst-Sevenum en Maasdorpen bestaat voortaan uit: pastoor-deken Wilson Varela, kapelaan Hans te Boekhorst, Kapelaan Danny Horsch, kapelaan Miguel Pascual Coello, kapelaan Rohit Vincent en Kapelaan Ranil Weerawarna