Nieuws

Mistijden van de diverse kerken en info omtrent secretariaat kunt u vinden onder de noemer “Welkom”!

BENOEMINGEN
De weleerwaarde kapelaan Danny Horsch wordt met ingang van 1 oktober benoemd tot kapelaan van de parochiefederatie Emmaüs in Thorn en omgeving. Hij is nu nog kapelaan in de parochiefederaties Maasdorpen en Horst-Sevenum.
De weleerwaarde heer Miguel Pascual Coello wordt met ingang van 1 september benoemd tot kapelaan van de parochiefederatie Echt, Pey, Sint-Joost, Koningsbosch en Maria-Hoop.

MGR. RON VAN DEN HOUT

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.
Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden.
Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

OPENSTELLING KERK EN GLASKAPEL
Vanaf 15 mei is de kerk weer met regelmaat geopend voor bezichtiging en stil gebed en wel  op de woensdag-, donderdag-, zaterdag- en zondagmiddag van  14.00 tot 16.30uur.
Op navolgende data is er géén openstelling: zondag 28 juli; zondag 4 augustus; zondag 11 augustus; zaterdag 17 augustus; zondag 18 augustus; zondag 25 augustus en woensdag 28 augustus  (staat het info-bord niet buiten, dan is er helaas geen openstelling.)
Het atrium en ook de glaskapel zijn dagelijks vanaf ’s ochtends tot en met vooravond geopend !

GELOOFSVERDIEPINGSAVOND
Vanaf dinsdag 14 mei zal er elke dinsdagavond  van 20.00 tot 21.00uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk in Horst een geloofsverdiepingsavond gehouden worden.  U bent van harte uitgenodigd u hierbij aan te sluiten. Kapelaan Miguel zal deze cursussen geven en deze lopen door t/m 9 juli  – daarna vakantie stop – en na de vakantie zal dit weer doorgang hebben….

GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst

Denk je ook weleens: kon ik maar wat doen? Het leed op de wereld kan je soms verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een klein gebaar een enorm verschil. GAiN helpt mensen in moeilijke situaties. Door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. Met hart en handen werken we aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien.
GAiN is een afkorting van Global Aid Network. Global, omdat we wereldwijd actief zijn, in bijna veertig landen. Aid omdat we op allerlei manieren helpen. En Network omdat we samen met vrijwilligers en partners optrekken.

Draag bij aan herstel
GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals ze zijn en geeft om hen. Ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met diezelfde houding willen wij ons inzetten voor kinderen en volwassenen in armoede en crisis. En jij kunt meehelpen. Met een beetje tijd, met je talent, of met een gift. Samen kunnen we hoop en blijdschap brengen. Waardigheid herstellen. En pijn verzachten.
GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst
Er staat een kledingcontainer van de organisatie GAiN (Global Aid Network) in de tuin van de Pastorie aan de Hoofdstraat 7.
De container staat achter in de tuin van de pastorie. Deze is bereikbaar via de parkeerplaats Cuppenpedje. U kunt uw spullen in gesloten zak(ken) over de poort zetten. Let op! geen dozen! Op de poort treft u een lijstje aan wat er wel en niet ingezameld wordt. is de poort té hoog dan kunt u (tijdens kantooruren) even bellen met 3981416, we maken graag de poort even voor u open en helpen u met het uitladen van uw auto.

Géén vuile of kapotte kleding/géén speelgoed of knuffels/geen kussens en ook geen vloerbedekking. Wel: Draagbare kledin, dekens, dekbedden, huishoudtextiel, schoenen, sokken/tassen en accessoires.
Meer informatie over de organisatie GAiN:
www.gainhelpt.nu
www.facebook.com/GAiNhelpt

Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome.De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn inmiddels in gang gezet. De organisatie is door de bisschoppen toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. In aanloop naar het Jubeljaar werkt het Platform de organisatie van deze bijzondere bedevaart verder uit. Nadere details worden later bekend gemaakt, maar het is voor belangstellenden goed om nu vast de meivakantie van 2025 in de agenda vrij te houden.
Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025