Welkom

OUD-DEKEN WILLEMSEN OVERLEDEN
In de vroege ochtend van 13 november is oud-deken Mgr. Theo Willemssen overleden. Mgr. Willemssen is 82 jaar geworden. De uitvaart van oud-deken Mgr. Theo Willemssen is zaterdag 18 november om 11.00 uur vanuit de kathedraal. Voor meer informatie volg deze link naar de website van de Roermond.

MGR. HARRIE SMEETS BIEDT ONTSLAG AAN

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond
Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen.
Dit betekent dat de bisschopszetel van Roermond vacant is. Het kathedraal kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een residerende bisschop – heeft Mgr. René Maessen benoemd als diocesaan administrator. Deze zal het bisdom besturen totdat er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd.