Welkom

MGR. HARRIE SMEETS BIEDT ONTSLAG AAN

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond
Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus. Deze heeft dat geaccepteerd. Mgr. Smeets is te ziek om het ambt van diocesaan bisschop nog te kunnen vervullen.
Dit betekent dat de bisschopszetel van Roermond vacant is. Het kathedraal kapittel – het belangrijkste adviesorgaan van een residerende bisschop – heeft Mgr. René Maessen benoemd als diocesaan administrator. Deze zal het bisdom besturen totdat er door de paus een nieuwe bisschop wordt benoemd.