Het bestuur

het bestuur van de parochiefederatie Horst-Sevenum:

Pastoor Wilson Varela
voorzitter
077-3981416
voorzitter@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Dhr. Joop de Hoon   
vice voorzitter en kerkhoven
06-21285303
vice-voorzitter@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Dhr. Sjaak  Adriaanssen     
secretaris
06-21658788
secretaris@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Dhr. Mathieu Tacken
Vastgoed en onderhoud
bestuurslid-vastgoed&onderhoud@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Dhr. Leo Ewalds       
penningmeester
penningmeester@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Dhr. Mathieu Tacken 
vrijwilligers/personeel

bestuurslid-P&O@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Mevr. Chris Schuurmans
PR/ diaconie

bestuurslid-PR@parochiefederatie-horst-sevenum.nl