vastenactie

2018
Sinds enkele jaren werkt de vastenactiewerkgroep van de federaties Horst-Sevenum en Maasdorpen samen met het Dendron College voor het goede doelen project Helpende Handen India. Steven Vidyaakar (1953) is de initiatiefnemer van het project Stichting Udavum Karangal. Steven houdt zich nauwkeurig aan de nationale en regionale wetgeving. Dit is een vereiste om een project goed te keuren. Udavum Karangal is dan ook een gedegen NGO (niet-gouvernementele organisatie).

Samenwerking Dendron

Elke twee jaar gaan 4 leerlingen van het Dendron College onder begeleiding van twee docenten naar India. Deze leerlingen zijn daarvoor en vooral daarna, als ze gezien hebben hoe de omstandigheden daar zijn, echte Helpende Handen ambassadeurs. Zij delen hun ervaringen graag met u en organiseren ook acties voor het project.

Huidige situatie

Vorig jaar hebben de mensen uit onze parochies het door hun bijdragen mede mogelijk gemaakt dat er twee verpleegafdelingen voor ‘moeder en kind’ en een kraamafdeling in het HH ziekenhuis in Tiruverkadu zijn ingericht voor in crisis geraakte, kansarme, zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische ziekte en/of een verstandelijke beperking en voor hun kinderen.

Gewenste situatie

In dit ziekenhuis wil men nu ook fysiotherapie en activeringstherapie gaan aanbieden voor kinderen die opgevangen worden door Helpende Handen en ook voor kansarme kinderen die in de omgeving wonen, zowel lichamelijk gehandicapte kinderen als kinderen met een verstandelijke beperking.

Maken wij dit mogelijk door ons HART te laten spreken? Onze hulp is HARD nodig. Van HARTE bevelen we daarom dit project bij u aan.

Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0304487953 ten name van Dendron HH met vermelding van ‘vastenproject 2018’.
Als u meedoet met de inzamelingsactie voor goede doelen in uw dorp kunt u ook het vastenproject 2018 steunen door dit aan te kruisen.

Zoals al vele jaren ondersteunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere project met een extra premie.

Extra informatie vastenproject 2018

Samengevat: In het ziekenhuis te Tiruverkadu in India wil men ook fysiotherapie en activeringstherapie kunnen bieden aan kinderen die opgevangen worden door Helpende Handen en aan kansarme kinderen uit  de omgeving, zowel lichamelijk gehandicapte kinderen als kinderen met een verstandelijke beperking.

Achtergrondinformatie
Steven Vidyaakar heeft zich het lot van mensen in nood aangetrokken en zijn droom om hen hulp te kunnen bieden op het gebied van opvang (een thuis bieden), onderwijs en gezondheidszorg gerealiseerd door stap voor stap een stevige organisatie op te zetten.

Resultaat: nu, na 34 jaar, worden er meer dan 35.000 kansarme, verlaten en zieke mensen op een of andere wijze door Pappa Steven geholpen. Zo wordt hij sinds jaar en dag liefdevol en met groot respect genoemd, zowel door de mensen van zijn staf, als door de vrijwilligers en de bewoners.

 1. Het bieden van een thuis, opvang

  Het begon als volgt in 1983, nadat hij vijf jaar ervaring bij Moeder Teresa in Calcutta had opgedaan. Hij kreeg, als maatschappelijk werker in een sloppenwijk van Chennai, een baby in zijn handen gelegd. Deze was achtergelaten in een vuilnisbak van een bioscoop. Zelf wonend in een schamel hutje probeerde hij dit baby’tje zo goed en zo kwaad als hij kon te verzorgen. Eén baby werd twee, werd drie … Behalve over achtergelaten baby’s ontfermde hij zich ook over grotere verstoten straatkinderen, verstoten zieke volwassenen en de laatste jaren ook steeds meer zieke ouderen.

  Het schamele hutje is inmiddels vervangen door veilige, duurzame, eenvoudige gebouwen,  niet alleen in Tiruverkadu (bij Chennai), maar inmiddels ook in de plaatsen Coimbatore, Madurai en Tiruvannamalai, alle gelegen in de deelstaat Tamil Nadu in zuidoost India.
  Hier kunnen verstoten weeskinderen, al dan niet met een lichamelijke e/o verstandelijke beperking en aan hun lot overgelaten volwassenen met een psychiatrische ziekte e/o een lichamelijke e/o een verstandelijke beperking en, de laatste jaren steeds vaker, verstoten ouderen, dementerend of lichamelijk ziek, worden opgevangen. Zo vinden zij een warm liefdevol thuis bij Pappa en de medewerkers en vrijwilligers van Udavum Karangal.

  Sinds jaar en dag worden er dagelijks meer dan 4000 monden gevoed. Veel eten wordt geschonken door de lokale bevolking als offer of gift bij een bruiloft of andere feestelijke gelegenheid.

 2. Omdat er altijd lichamelijk en/of geestelijk zieke mensen opgevangen moeten worden,  moest en moet er vaak gebruik gemaakt worden van te dure externe ziekenhuisvoorzieningen. Voor ons is het vanzelfsprekend om gebruik te kunnen maken van een basisgezondheidszorg, maar voor veel arme mensen niet. Reden voor Steven om, in overleg met Helpende Handen, in 2010 te starten met enkele kleine poliklinieken (huisarts, tandarts, oogarts, maag/darm, KNO, apotheek, fysiotherapie) in een pand aan de toegangsweg naar Tiruverkadu, een bij-dorp van Chennai.

  In de Nillgiri Hills nabij Coimbatore rijdt dagelijks een ‘mobiele huisartsenpost’ naar verafgelegen gehuchten, waar veel arme gezinnen van m.n. theeplukkers wonen, die vaak verstoken zijn van gezondheidszorg. Deze is mede gerealiseerd door giften van mensen uit onze parochies aan het vastenactieproject enkele jaren geleden.
  Het vastenproject van vorig jaar en het project nu zijn gericht op de verbetering van de gezondheidszorg.