vastenactie

Update: de vastenaktie 2023 heeft voor de parochies Horst en Hegelsom samen het mooie bedrag van

€ 8.133,80 opgeleverd. Dit bedrag zal via het Bisdom naar het uiteindelijke doel gaan.

Hartelijk dank voor alle gulle gaven! zodra er nieuws te melden is vanuit Irak, komen wij hier zeker op terug!

Vastenaktie 2023

Zo aan het begin van de Vastentijd gaan we ook weer van start met onze vastenaktie.  Dit jaar gaat  onze aandacht uit naar het  project “liturgische werkplaats” van pater George Jahola, broer van Shatha, onze parochiane uit Horst, afkomstig uit Irak. Father George Jahola, is in zijn parochies in Bakhidida van start gegaan met een project  onder de naam:  “liturgische werkplaats”.

Nadat de stad was bevrijd van ISIS, probeerde de kerk de mensen die terugkeren op verschillende manieren te helpen, waaronder de wederopbouw van huizen en kerken, het helpen van mensen om hun banen op te pakken, het aanmoedigen van vrouwen om hun rol over te nemen en de kinderen om naar school terug te keren, en hen speciale vaardigheden te leren. De huidige samenleving in Bakhdida heeft te kampen met economische problemen als gevolg van de werkloosheid die in heel Irak bestaat en in Bakhdida in het bijzonder. Moeders proberen samen met het gezinshoofd het gezinsinkomen te verhogen.

Met dit project wil pater George een ​​groep moeders ondersteunen die werken om de kost te verdienen met de vaardigheden die ze hebben. Ze werken nu nog thuis met hun vaardigheden zoals naaien en borduurwerk. Om de kwaliteit van hun productie te verbeteren, is pater George van plan een centrum op te richten dat gespecialiseerd is in kerkelijk borduurwerk, wat Irak niet heeft. Dit centrum noemen we: “De Liturgische Werkplaats”, hierin wordt alles gemaakt wat de Kerk nodig heeft voor liturgische kerkdiensten en gebeden.  Er is geen geschikt gebouw in de kerk, dus zal er een huis of een zaal gehuurd moeten worden. De werkplaats kan worden uitgebreid om in de behoeften van de lokale markt te voorzien, zoals kleding maken of andere spullen en deze spullen in de lokale markt en in de hele regio verkopen.

We willen u vragen om een bijdrage voor dit projekt van Pater George. Dit kan door het overmaken van een bedrag op ons bankrekeningnummer of door een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus te deponeren welke u achter in de kerk aantreft. 
Achter in de kerk liggen foldertjes met informatie over dit projekt.
U kunt uw gift overmaken op  Banknummer St.Lambertusparochie o.v.v. “Vastenaktie 2023”
NL66 RABO 0123 6025 72