Pastorale wilsverklaring

  • Versie
  • Downloaden 24
  • Bestandsgrootte 81.62 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 22/11/2019
  • Laatst bijgewerkt 22/11/2019

Pastorale wilsverklaring

EEN PASTORALE WILSVERKLARING
Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over leven en sterven. Dat geldt ook bij de begeleiding die
men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd
willen worden.
Voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn van die
wensen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde wilsverklaring een belangrijk
hulpmiddel zijn om te handelen in het belang en in overeenstemming met de wensen van iemand.
Een pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding
te ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel of niet prijsstelt op een
ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden.
Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de
parochiepriester?
Voor de juiste gelegenheid en moment om dit te bespreken is geen stelregel te geven. Belangrijk is
wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het vraagt altijd een
moment van verwerken, afwegen en beslissen.
Daarnaast is het ook belangrijk om deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met de plaatselijke
pastoor te bespreken en daarbij rekening te houden met de pastorale en liturgische mogelijkheden
die plaatselijk spelen.

Hier kunt u een pastorale wilsverklaring downloaden.
Klik op de download knop