Parochieberichten Meterik

 • zaterdag 20 oktober, 29e zondag door het jaar, 19.00 uur
 1. Louis Litjens ( 1e jaardienst)
 2. zeswekendienst Wiel van Rens
 • zaterdag 27 oktober, 30e zondag door het jaar, 19.00 uur
 1. overledenen van de familie van Lieshout- Fattori
 • zaterdag 3 november: geen H.Mis
 • zondag 4 november, viering Allerheiligen en Allerzielen, 11.00uur
 • aansluitend gravenzegening
 1. Lei Peeters en overleden ouders Peeters- van Wijlick ( jaard.)
 2. alle overledenen van Meterik

Lectoren:                        Acolieten:                       Collectanten:

20-10: Henny Bergs               20-10: Max van Dieten           20-10: Piet Colbers

27-10: Piet Kuenen                27-10: Jan Philipsen               27-10: Jan Steeghs

04-11: Susan Baltussen         04-11: Huub Baltussen           04-11: Tjeu Tacken

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

 1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
 2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
 3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Doopdatums in 2018: 21-10 en 09-12

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Tariefswijziging

Vanaf 01-01-2018 geldt er een nieuw tarief voor het misstipendium. Het nieuwe tarief is 27,50 per mis.

Dit tarief geldt in de hele parochiefederatie en werd volgens richtlijnen van het bisdom aangepast. Dankuwel voor uw begrip.

 

Voor in de agenda

Zondag 4 november as. om 11.00uur zal de H.Mis zijn ter gelegenheid van Allerzielen. Aansluitend aan deze mis zal fanfare Concordia belangstellenden naar het kerkhof begeleiden voor de gravenzegening.

Kerstmis

Kinderkerst: 18.30u, viering voor de jonge gezinnen

24-12, nachtmis: 20.00u met Zanglust

25-12: mis met fanafare, 09.30u