Parochieberichten Meterik

zaterdag 18 augustus: GEN H.Mis ivm vakantierooster

 

zaterdag 25 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur

 1. Bert en Stien Ambrosius- Broekmans ( jaard.)
 • zaterdag 1september: GEEN H.Mis ivm vakantierooster
 • zaterdag 8 september: GEEN H.Mis ivm jaarlijkse processie naar Tienray
 • op 9 september
 • zaterdag 15 september, 24e zondag door het jaar
 • De AMCzangers vieren hun 50 jarig jubileum en zullen deze mis zingen.
 1. Jean Houben en Helena Houben- Billekens ( jaard.),
 2. Bertha Craenmehr-Hoeijmakers ( verjaard.), Pieter Jan Craenmehr en dochter Koos
 3. Pieter Jan Tielen en Catharina Jenniskens (jaard.)
 4. Wiel Tielen (jaard.)
 5. Rianne Tielen- Beuyssen ( jaard.)
 6. Stien Hermans- Reijnders ( jaard.) en Piet Hermans
 7. overleden leden en leden v.d. familie J. Tacken en W. Tacken- Houben ( jaard.)
 8. Mathieu Tacken, Mina Tacken- Jenniskens en zoon Jan ( jaard.)

 

Lectoren:                        Acolieten:                       Collectanten:

25-08: Susan Baltussen         25-08: Huub Baltussen           25-08: Piet Colbers

15-09: Margriet Hendriks        15-09: Theo v. Rens               15-09: Jan Steeghs

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

 1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
 2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
 3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Doopdatums in 2018: 21-10 en 09-12

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Tariefswijziging

Vanaf 01-01-2018 geldt er een nieuw tarief voor het misstipendium. Het nieuwe tarief is 27,50 per mis.

Dit tarief geldt in de hele parochiefederatie en werd volgens richtlijnen van het bisdom aangepast. Dankuwel voor uw begrip.

 

Vakantierooster

Ook dit jaar is in de parochiefederatie weer een vakantierooster van kracht. Dat houdt in dat er in Meterik een H.Mis is op: 25-08. Op zondag 09-09 is de processie naar Tienray. Daarom is er op 8 september geen H.Mis.

Gelieve daar bij het opgeven van misintenties rekening mee te houden. Reeds bestelde intenties zullen gelezen worden in de mis het dichtst bij de geplande datum.

Wilt u de intentie liever op een andere datum laten lezen? Dat kan. Stuur dan svp een berichtje met de gewenste datum naar: rkparochiemeterik@gmail.com

 

Dankuwel voor uw begrip.