Parochieberichten Meterik

zaterdag 21 april, 4e zondag van Pasen, 19.00 uur

  1. Helma en Pierre Verstappen ( verjaard. en trouwd.)
  2. Wim Bouten en Mien Bouten- Keijsers ( jaard.)

 

zaterdag 28 april, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur

  1. Ger Martens ( jaard.),
  2. Zr. Geretrudina ( Aldegonda Tacken) (jaard./verjaard.)

Lectoren:                      Acolieten:                     Collectanten:

21-04: Jos Thielen                 21-04: Huub Baltussen          21-04: Jan Steeghs

28-04: Sophie Houben           28-04: Theo v. Rens              28-04: Tjeu Tacken

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Doopdatums in 2018: 17-06, 21-10 en 09-12

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Tariefswijziging

Vanaf 01-01-2018 geldt er een nieuw tarief voor het misstipendium. Het nieuwe tarief is 27,50 per mis.

Dit tarief geldt in de hele parochiefederatie en werd volgens richtlijnen van het bisdom aangepast. Dankuwel voor uw begrip.

 

Hartelijk dank!

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, deed ook Meterik dit jaar- via de Goede Doelen Actie- mee met de vastenactie van de parochiefederatie. Deze actie wordt in gang gezet en ook gedragen door leerlingen van het Dendroncollege in Horst. De opbrengst gaat dit jaar naar een project in India. Maar liefst € 537,17 werd er opgehaald.

Namens de parochie én de jongelui van het Dendron willen we iedereen van harte bedanken: op de eerste plaats voor het mooie bedrag en natuurlijk ook een woordje van dank aan de vrijwilligers die zich voor de Goede Doelenactie hebben ingezet.

Dankjewel allemaal!