Parochieberichten Meterik

 

zaterdag 15 december, 3e zondag van de Advent, 19.00 uur

1.Lei Peeters en overleden ouders Peeters- van Wijlick ( jaard.)

 

zaterdag 22 december, 4e zondag van de Advent, 19.00 uur

geen misintenties

 

24-12, nachtmis: Peter Bergs, Petronella Goorren en Henrica Smits ( jaard.)

 

25-12: Johannes Geurts, Maria Heijligers en kinderen (jaard.)

En Martin Lemmen en Gerda Lemmen

 

 

 

Lectoren:                        Acolieten:                       Collectanten:

15-12: Henny Jenniskens       15-12: Max van Dieten           15-12: Tjeu Tacken

22-12: Piet Kuenen                22-12: Jan Philipsen               22-12: Piet Colbers

24-12: Margriet Hendriks        24-12: Huub Baltussen           24-12: Jan Steeghs

25-12: Susan Baltussen         25-12: Theo van Rens            25-12: Tjeu Tacken

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Doopdatums in 2018: 09-12

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Voor in de agenda

Kerstmis

24-12: Kinderkerst: 18.30u, viering voor de jonge gezinnen

24-12: nachtmis: 20.00u met medewerking van Zanglust

25-12: mis met fanfare, 09.30 uur.

 

Muzikale groet uit Polen

Zaterdag 15 december is er in Meterik een koor te gast.

Niet zomaar een koor. Want de leden zitten allemaal op de koorschool in Poznan en volgen dus een opleiding tot koorzanger. Wie daar toegelaten worden, moeten echt goed kunnen zingen!

Momenteel maken leden van dit koor een tour door Nederland.

Zaterdag as zullen jongelui uit de meisjesafdeling van deze school eerst de poolse H.Mis opluisteren. Daarna, vanaf ca. 18.30u, zullen ze een klein concert geven dat ongeveer een half uur zal duren.

Voor dit concertje is iedereen uitgenodigd, ook belangstellenden uit Meterik. We zijn van harte uitgenodigd.

Kom luisteren, zou ik zeggen