Parochieberichten Meterik

zaterdag 11 mei, 4e zondag van Pasen, 19.00 uur

  1. Pierre en Helma Verstappen- Heijligers en overledenen v.d. familie
  2. nn

 

In deze mis stellen de communicanten zich voor.

 

zaterdag 18 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur

  1. Piet en Stien Hermans- Reijnders ( jaard.)

 

Lectoren:                       Acolieten:                      Collectanten:

11-05: Susan Baltussen         11-05: Theo v. Rens              11-05: Tjeu Tacken

18-05: Margriet Hendriks       18095: Jan Philipsen             18-05: Piet Colbers

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel:

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Bijbelstudie

Vanuit het parochiehuis te Sevenum vindt een bijzondere reis plaats: een reis door de Bijbel.

 

We vervolgen onze reis door de Bijbel op donderdag 16 mei om 19.30 uur in het parochiehuis in Sevenum. Je kunt je voorbereiden door de volgende teksten te lezen: Hand. 14,21-27 Ps. 145 Apok. 21,1-5a Joh. 13,31-33a.34-35. Dit zijn de teksten van zondag 19 mei, zondag van de Oosterse kerken. Uiteraard zal Kapelaan Pierik ons hierin weer voorgaan.

Wil je je meer verdiepen in het geloof, tekst en uitleg krijgen over de teksten die in de kerk gelezen worden, kom dan ook naar de Bijbelstudie in het parochiehuis. Iedereen is van harte welkom.