Parochieberichten Meterik

zaterdag 13 januari, 2e zondag door het jaar, 19.00 uur
Bernard Tacken en Margaretha Baeten ( jaard.)

zaterdag 20 januari, 3e zondag door het jaar, 19.00 uur
Jan Pieter Hendrik Tacken ( verjaard.)
Jacoba Baltussen- Janssen en Grad Baltussen ( jaard.)

zaterdag 27 januari, 4e zondag door het jaar, 19.00 uur
echtpaar Thiessen- Janssen ( jaard.)
Pierre Peeters en Maria Peeters- Keijsers (jaard.)

Lectoren:                                  Acolieten:                               Collectanten:
13-01: Sophie Houben           13-01: Max v. Dieten             13-01: Jan Steeghs
20-01: Maria v. Rijswick        20-01: Huub Baltussen          20-01: Tjeu Tacken
27-01: Henny Jenniskens      27-01: Jan Philipsen              27-01: Piet Colbers

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van : naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een  envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com  en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50,- overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.

3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet  administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens een maal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

Opgeven voor doopsel: s.v.p. via secretariaat parochiefederatie Horst-Sevenum .
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.

Dooprooster 2017: 18-06, 20-08, 22-10 en 10-12.

Ziekencommunie
Ziekencommunie,  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.