Parochieberichten Meterik

 

 

zaterdag 7 december, 2e zondag v.d. Advent, leesjaar A, 19.00 uur

 

zaterdag 14 december, 3e zondag v.d. Advent, zondag ‘Gaudete’, 19.00 uur

1.Lei Peeters en overleden ouders Peeters- van Wijlick ( jaard.)

 

Lectoren:                       Acolieten:                                Collectanten:

07-12: Margriet Hendriks       07-12: Max v. Dieten                         30-12: Tjeu Tacken

14-12: Maria v. Rijswick         14-12: Jan Philipsen                          14-12: Piet Colbers

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel:

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Ziekencommunie

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Voor in de agenda

Zaterdag 30-11: manifestatie ‘Kerk in het Licht’ vanwege de viering van 800 jaar Horst. Aanvang: 19.00 uur. Toegang gratis. De Heemkundekring, Zanglust, Ger de Mulder en jeugdleden van muziekvereniging Concordia zullen hun medewerking verlenen. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken in zaal ‘de Meulewiek’.

 

Dinsdag 24-12: Vieringen in de vooravond van Kerstmis.

– 18.30u: viering voor de gezinnen- kinderviering

– 20.00u: H.Mis mmv seniorenkoor Zanglust

 

Woensdag 25-12: hoogfeest van Kerstmis

-09.30u, mis tgv Kerstmis, mmv muziekvereniging Concordia

 

Donderdag 26-12, 2e Kerstdag: geen H.Mis in Meterik