Parochieberichten Meterik

 

Vanaf 13 juni bent u weer van harte welkom  in de kerk om 19.00 uur.

Zoals op zaterdag 13  junui bleek, kunnen we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij natuurlijke wijze invullen.

Het lijkt misschien overbodig, maar het is toch aan te raden om vooraf te reserveren.

Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen.

 

Wat zijn de regels?

 • Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
 • Er mogen niet meer dan 30 bezoekers per dienst zijn ( t/m 30 juni).
 • Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.
 • Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de bezoekers toch Corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
 • We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer. Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
 • Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje klaarstaan voor giften.
 • Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de
 • Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig.
 • De organist zal wel aanwezig zijn.

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een vrijwilliger naar een plaats verwezen.

Als er 30 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis moeten sturen niet heel groot is.

Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl

 

De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het opstellen van de berichtgeving.

We hopen dat we u mogen begroeten,

De parochiecoördinatoren.

 

Lectoren, acolieten en collectanten:

Lector                                     acoliet                                                collectant

27-06: Susan Baltussen         Max van Dieten                                  collecteschaal achter in de kerk

11-07: Piet Kuenen                Jan Philipsen                                     collecteschaal achter in de kerk

 

Misintenties

20 juni: geen H.Mis volgens rooster

 

27 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur ( max. 30 personen )

 1. Karel Jenneskens, (uitgestelde) zeswekendienst en verjaardag
 2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie ( jaard.),
 3. Sjang Jacobs en An Jacobs- Hermans ( jaard.)

Er zijn voor deze mis op dit moment 28 reserveringen

 

4 juli: geen H.Mis volgens rooster

 

11 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur ( max. 100 personen)

 1. Truus v. Rengs- Vullings ( uitgestelde) zeswekendienst,
 2. Mina Tacken- Jenniskens en Mathieu Tacken ( jaard.)

Er zijn voor deze mis op dit moment 35 reserveringen

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

 1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
 2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
 3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel:

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Ziekencommunies gaan niet door ivm de regelingen rond coronavirus.

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat ( 077-398 14 16 ).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Voor de agenda

Volgens het rooster zijn er de komende tijd H.Missen op: 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus, 5 september en 19 september