Parochieberichten America

Misintenties

 

zondag 19 augustus h.mis vervalt vanwege vakantierooster

zondag 26 augustus h.mis 11.00uur mmv kerkkoor

zondag 2 september h.mis 11.00uur

  • zeswekendienst An Joosten-van Dijck tevens voor Wim Joosten als jaardienst
  • jaardienst Gerda Geurts-Gijsen, Jeu Geurts en To Geurts-Lommen
  • Jacob Derks, Anna Derks-Vissers en zoon Theo

Zondag 9 september h.mis vervalt ivm jaarlijkse processie naar Tienray. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

De processie vertrekt om 10.00uur vanaf het spoor. De h.mis begint om 10.30uur

 

zondag 16 september h.mis 11.00uur  – geen koor

  • jaardienst fam. Deckers-Verstegen
  • jaardienst Mia Janssen en overleden familie

zondag 23 september h.mis 11.00uur mmv kerkkoor

  • jaardienst Tony Nelissen
  • jaardienst Piet Nelissen en alle overledenen van de familie

zondag 30 september h.mis 11.00uur  – geen koor

  • jaardienst Sjeng Jacobs en Mien Jacobs-Kleuskens en overleden familie
  • jaardienst Toon Baltussen en Riek Baltussen-Derks

 

Mededelingen:

vanwege het vakantierooster zal de h.mis op navolgende zondagen komen te vervallen:

8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus en 9 september

op 9 september trekt de jaarlijkse bedevaart naar Tienray. Vertrek 10.00uur vanaf het spoor in Tienray. H.mis aldaar begint om 10.30uur

 

 

 

 

 

 

Ziekencommunie
Communie thuiszittenden:  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de communie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.