Parochieberichten Hegelsom

misintenties

 

zondag 19 augustus h.mis 09.30uur

  • Frans en Dorothea Geurts-Billekens vanwege verjaardag
  • jaardienst ouders van Rens-Schouten
  • jaardienst Dien Huijs-van Rens en Toon Huijs vanwege sterfdag mam
  • Bertha Hermans-Janssen (par)

zondag 26 augustus vervalt vanwege vakantierooster

zondag 2 september h.mis 09.30uur

  • voor Bert Manders en Leon Manders

Zondag 9 september h.mis in Hegelsom vervalt vanwege de jaarlijkse processie naar Tienray. Dit jaar zullen de vrijwilligers uit Hegelsom hun medewerking verlenen aan deze processie: zoals lectoren/misdienaars en Hubertuskoor.  De processie zelf zal vanaf 10.00uur vanaf het spoor vertrekken onder muzikale begeleiding van muziekvereniging St.Hubertus. De h.mis in de kerk van Tienray begint om 10.30uur.We willen u van harte uitnodigen aan deze processie deel te nemen.

Intentie voor deze dag:  als jaardienst voor pastoor Chris Bruijnen

zondag 16 september h.mis 09.30uur

  • zeswekendienst Dora van de Rijdt
  • zeswekendienst Bertha Aerts-Schobers
  • jaardienst Piet Kellenaers tevens voor Anna Kellenaers-Peeters en Truus Kellenaers-Wijnen

zondag 23 september h.mis 09.30uur

zondag 30 september h.mis 09.30uur

 

 

 

 

Mededelingen:

 

Vanwege het vakantierooster komt de h.mis op navolgende zondagen te vervallen:

15 juli; 28 juli; 11 augustus en 25 augustus

Op zondag 9 september komt de h.mis ook te vervallen maar dan vanwege de jaarlijkse clusterprocessie naar Tienray.

Vertrek vanaf spoor in Tieneray om 10.00uur. H.mis in de kerk van Tienray om 10.30uur.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.