H. Hubertus – Hegelsom

Patroonheilige: H. Hubertus
Adres: Pastoor Debijestraat 2
Postcode: 5963 AG
Plaats: Hegelsom

Bouwgeschiedenis:
Volgens de annalen werden er al in de jaren 1920-1921 pogingen ondernomen om in de gehuchten Hegelsom en Voor-America een rectoraat op te richten. De eerste plannen gingen de mist in.
Een hernieuwde aanzet werd gegeven door het plaatsgebrek in de scholen te Horst.
De eerste moeilijkheid was: waar moet de school komen? In Hegelsom of Voor-America?
Wat nu nauwelijks nog mogelijk is, gebeurde: zonder verder overleg wees Deken Creemers een plaats aan midden tussen de twee gehuchten als zijnde de enig mogelijke oplossing.
Op 18 augustus 1932 had de aanbesteding plaats van de nieuwe kerk met pastorie. De architect was Ir. J.G.C. Franssen uit Roermond en de aannemer de firma L. Everaerts uit Horst.
Door de droge herfst liep de bouw vlot van stapel en zo kon op Paasmaandag 17 april 1933 de officiële eerste steenlegging plaats vinden.
Op 22 oktober werd door een Bisschoppelijk schrijven de officiële oprichting van het rectoraat bekend gemaakt. De grenzen van het rectoraat werden hierbij vastgesteld en de eerste leden van het kerkbestuur benoemd. Dit waren: Mathijs Litjens, Gerard Hoeijmakers, Antoon van Rens, Willem Keijsers, Theodoor Willems en Mathijs Lenssen..
meer info: Kerkgebouwen in Limburg

contact: via algemeen secretariaat Hoofdstraat 7 te Horst, te bereiken via mail: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

of telefonisch werkdagen : maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00uur op tel. 0773981416

Parochiecoördinatoren:
Dhr. G. Tillemans……………. 3982616

Mw. M. Zanders……………… 3984269

Mw. Lucia Stoks, . …..        06-36217458 (koster)

Dhr. L. Huijs, …………. 3986103 (begraafplaats)

Tarief H. Mis:
H. Mis in het weekend ……………………………………………………………  30,00

Bankrek. nrs. Parochie H. Hubertus, Hegelsom
Kerkbijdragen  …………………………………… bankrekening NL32 RABO 0120 4023 78
Betaling misintenties,
na opgave bij het secretariaat …………… bankrekening NL 38 RABO 0120 4022 70