Parochieberichten Meterik

H.Missen

 

De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.

Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven.  Het aantal van maximaal 30 bezoekers per weekendviering blijft gehandhaafd. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is nog geldig.

Bij een kerkelijke uitvaart mogen vanaf 28-04 weer meer mensen aanwezig zijn. Dit hangt af van de grootte van het kerkgebouw, voor onze kerk zou dit ongeveer 70 personen inhouden die aanwezig mogen zijn onder de strikte coronavoorschriften. 

 

Dus:

– reserveer tijdig

– geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken.

– voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:

www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van telefoonnummer.

 

Lectoren, acolieten en collectanten:

Lector                                     acoliet                                                collectant

15-05: Margriet Hendriks       Huub Baltussen                                 collecteschaal achter in de kerk

29-05: Susan Baltussen         Huub Baltussen                                 collecteschaal achter in de kerk

13-06: Susan Baltussen         Max v. Dieten                                     collectanten

 

Misintenties

 

zaterdag 8 mei: geen H.Mis ivm rooster

 

zaterdag 15 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur

  1. Piet Hermans en Stien Hermans- Reijnders ( jaard.)
  2. Karel Jenneskens ( trouwd.)

 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Er is een mis om 10.30u  in de  Lambertuskerk te Horst.

 

Zaterdag 29 mei, Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur

 

zaterdag 6 juni, geen H.Mis ivm rooster

 

NB Zaterdag 12 juni is er geen H.Mis.  Koster en acoliet van 12 juni zullen de mis van 13 juni mee verzorgen.

 

Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar, 11.00 uur

Er doen die ochtend 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de Communie.

 

  1. Jan Tielen (jaard.)

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel:

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Ziekencommunies gaan niet door ivm de regelingen rond coronavirus.

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat ( 077-398 14 16 ).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.