Parochieberichten Meterik

H.Missen

Vanaf zaterdag 25 september zijn  de coronavoorschriften komen te vervallen. We willen u vriendelijk verzoeken de afstand tot anderen te respecteren.

Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen.

 

Er mag ook weer meegezongen worden in de kerk!

 

 

 

 

 

Misintenties

 

zaterdag 23 oktober, geen H.Mis ivm rooster

 

zondag 31-10: 11.00 mis tgv Allerzielen  de h.mis van zaterdag 30 oktober komt te vervallen!

 

Misintenties kunnen worden opgegeven:

  1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
  2. Door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
  3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.

In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

 

Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet

administratief worden verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500

 

Opgeven voor doopsel:

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

 

Ziekencommunies

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat ( 077-398 14 16 ).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.

 

Telefoonnummer priesternooddienst :

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

 

Goede Doelen/ Vastenactie

Dankjewel allemaal, namens de organisatie van de Vastenactie voor het mooie bedrag van € 430,01 dat bij de Goede Doelenactie werd opgehaald. Het bedrag zal een mooie bestemming vinden. Nogmaals dank.

 

Voor in de agenda

Op zondag 31-10 as is er om 11.00uur Allerzielenmis. Op zaterdag 30- 10 is er dan GEEN mis. 0. Lector en acolieten hebben dan op 31-10 as dienst.