H. Joseph America

Patroonheilige: H.Joseph
Adres: Pastoor Jeukenstraat 2
Postcode: 5966 NM
Plaats: America

Bouwgeschiedenis
Voor circa 1800 was de plaats waar nu America ligt, een groot veen en heide landschap. Volgens de burgerlijke stand in Horst woonden er omstreeks 1850 zeven gezinnen in America. Door de aanleg van de spoorlijn Venlo-Eindhoven in 1866, werd bij elke overgang een wachtposthuisje geplaatst. Het huisje op Wachtpost 16 was het eerste huis van de ‘bebouwde kom’ van America. Door de toename van het aantal gezinnen, kwam er in 1888 een school. In het begin deed deze school ook dienst als kerk, en hierin werd in 1891 de eerste mis opgedragen. Deze situatie was niet ideaal, en een jaar later kwam de kerk met pastorie gereed. In 1899 waren er 85 huizen en 509 inwoners in America. De door de tweede wereldoorlog beschadigde kerk kon in 1945 weer in gebruik worden genomen. Tussen 1969 en 1973 is het interieur voorzien van schilderingen.

De kerk bevat circa 400 zitplaatsen en is sinds 2002 een rijksmonument, nr. 523267 in het Monumentenregister.

Meer info: Kerkgebouwen in Limburg

contact: via algemeen secretariaat Hoofdstraat 7 te Horst, te bereiken via mail: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

of telefonisch werkdagen : maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00uur op tel. 0773981416

Parochiecoördinator:
Dhr. Mart Derks                 077-4641956

Beheer kerkhof
Dhr. P.J.A. Sikes               077-4641812 / 06-24531920
Aanvragen begraven regelen via begrafenisondernemer.

Kerkbijdragen- en ledenadministratie:
Dhr. Mart Derks               077-4641956
Kerkbijdragen:  NL 76 RABO 0102507511
Voor overige kerk- en parochiediensten (misintenties):
NL 44 RABO 0102501297
Postbank 37.30.922
t.n.v. penningmeester H. Joseph America