Parochieberichten America

Misintenties

zondag 5 februari h.mis 11.uur

Vrijdag 17 februari Carnavalsmis 19.00uur

  • alle leden en overleden leden van Carnavalsvereniging de Turftreiers

zondag 19 februari h.mis 11.00uur

Aswoensdag 22 februari h.mis 19.30uur met uitreiking askruisje