Parochieberichten America

Nieuw coronaprotocol:

per 26 juni:   1,5 m  blijft gehandhaafd binnen de kerken;  handen reinigen bij binnenkomst; geen volkszang toegestaan; koren mogen met max. 12 personen de h.mis opluisteren. Mondkapjes niet meer verplicht.

 

 

Misintenties

zondag 25 juli h.mis 11.00uur

zondag 1 augustus vervalt

zondag 8 augustus h.mis 11.00uur

  • Zeswekendienst Toos Vervoort-Jacobs
  • jaardienst Mia Janssen en overleden familie

zondag 15 augustus vervalt

zondag 22 augustus h.mis 11.00uur

zondag 29 augustus vervalt

zondag 5 september h.mis 11.00uur

  • jaardienst Gerda Geurts-gijsen, Jeu Geurts en To Geurts-Lommen
  • Jacob Derks en Anna Derks-Vissers en overledenen van de familie

zondag 12 september h.mis vervalt. jaarlijkse processie met parochies naar Tienray. Meer info volgt

zondag 19 september h.mis 11.00uur

  • jaardienst familie Deckers-Verstegen
  • jaardienst Tony Nelissen
  • jaardienst Mia Janssen en overleden familie

zondag 26 september h.mis vervalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekencommunie
Communie thuiszittenden:  kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de communie zou willen ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat.  Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen langs te gaan.