Allerzielen

Allerzielen (2021) :

De allerzielenvieringen hebben inmiddels overal plaatsgevonden. nieuwe data voor de vieringen in 2022 zullen rond begin oktober 2022 bekendgemaakt worden.

 

we willen iedereen danken voor hun bijdrage om deze vieringen zo mooi te laten verlopen, van kosters, tot lectoren, kerkhofbeheerders tot mensen die voor het onderhoud zorgen alsook de diverse koren en muziekgezelschappen die hun inbreng hierbij gaven.