communie thuiszittenden

Ziekencommunie als ‘thuis’communie

Kent u mogelijk iemand in  uw omgeving, of bent u zelf of uw naaste afhankelijke van anderen en komt u niet meer in de kerk omdat dit vanwege allerlei omstandigheden niet meer mogelijk is, lees dan eens navolgend bericht en schroom niet contact op te nemen. We staan tot uw beschikking!

Ziekencommunie: waarom? Ik ga toch nog niet dood?! Wat moeten de buren wel niet denken als er bij ons een priester naar binnen loopt? Die jongens hebben het toch al zo druk, die hoeven niet ook nog eens bij ons langs te komen! Ik ben toch niet ziek, het lopen gaat alleen niet meer zo goed! Nee, nee, ik heb al die aandacht niet nodig. Nee, ik kijk wel naar de mis op de TV, want het lukt mij niet meer om naar de kerk te gaan.

Om maar met de deur in huis te vallen: de ziekencommunie heeft niets te maken met de ziekenzalving, het laatste oliesel, het viaticum of met een komende dood! Nee, de ziekencommunie is speciaal en uitdrukkelijk voor zieken, ouderen en bejaarden, die niet levensbedreigend ziek zijn of in stervensgevaar verkeren. De ziekencommunie is eigenlijk voor iedereen die niet meer in staat is om de eucharistieviering bij te wonen of waarbij de afstand een onoverkomelijk obstakel is.

De ziekencommunie is ook niet de wonderpil die iemand meteen geneest van welke ziekte dan ook. Wat is de ziekencommunie dan wel?

Oprechte aandacht voor de langdurig en ernstig zieken is kenmerkend voor de christelijke geloofsgemeenschap. Jezus Christus zelf was oprecht bewogen om hen. Hij schonk aandacht aan hen. Hij legde ze de handen op. Veel zieken mensen genas hij. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht ook altijd oog voor de zieken te hebben. In de ziekencommunie kun je van zeer nabij zien dat Jezus Christus én de geloofsgemeenschap zorg hebben voor de zieken en de ouderen, omdat Hij zich door de priester laat dragen naar ieder van hen. Zo worden zij gesterkt door God, en kunnen zij, door samen met de priester en de eventueel andere aanwezigen te bidden, kracht putten om hun lijden en ongemakken te dragen.

Iedere ziekencommunie is dan ook een heel persoonlijk, intiem moment, zowel voor de zieke of oudere, alsook voor de priester. Letterlijk binnenkomend in de leefwereld van de ander, wordt er een rustplaats gemaakt voor God. Het kruisbeeld dat al jaren op de kast staat wordt op een mooie witte doek geplaatst en geflankeerd met kaarsen. Een heilig moment ontstaat. De band met God is soms bijna voelbaar. Niet alleen degene die ter communie gaat wordt geraakt, maar ook de priester zelf. Het is voor hem een stimulans om door te gaan.

Oké, als ik dan een keer de communie thuis wil ontvangen, waar moet ik dan zijn om dat te vragen? Voor deze en alle andere vragen kunt u altijd bellen met het secretariaat aan de hoofdstraat 7, te Horst, tel. 077 – 398 14 16. Of een email sturen naar secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Een eenvoudige, inspirerende en sprekende plechtigheid om de God van het Leven werkelijk te ontmoeten voor hen die niet (meer) in staat zijn naar de eucharistieviering zelf te komen. Een eeuwenoude traditie op een moderne manier gevierd, thuis, samen met een priester, verbonden met de plaatselijke, bekende, geloofsgemeenschap. Loskomen uit de eenzaamheid door het samen bidden, samen stil zijn en het samen geloven.