Nieuws

BOEK MGR. SMEETS
bundel verhalen over verrijzenis
In de aanloop naar Pasen heeft bisschop Harrie Smeets een bundel gepubliceerd met verhalen over de verrijzenis. In de bundel ‘Getuigen van de Verrijzenis’ laat bisschop Smeets in veertien verhalen mensen die er indertijd bij waren, vertellen hoe zij de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus én zijn verrijzenis hebben ervaren.
De veertien verhalen zijn een selectie uit de teksten die Mgr. Smeets de afgelopen jaren heeft geschreven. Nu hij ernstig ziek is en weet dat het moment van zijn eigen overlijden wellicht niet ver weg is, heeft de bisschop de verhalen laten bundelen om ze uit te geven als een getuigenis van zijn eigen diepe geloof in Christus en de verrijzenis: “Ik hoop dat de verhalen in dit boek mensen kunnen helpen om te geloven in wat niet te begrijpen valt: dat het leven is sterker dan de dood.”
Bestelgegevens:
titel: Getuigen van de Verrijzenis
Auteur: Bisschop Harrie Smeets
Uitgever: Adveniat, Baarn
ISBN: 978943279070
Prijs: € 14,90