Nieuws

KERKBALANS 2023

Beste parochianen en inwoners van Horst aan de Maas,

Het nieuwe jaar is het moment waarop we als parochiegemeenschap een beroep doen op u om ons financieel te ondersteunen. In de kern Horst en Sevenum doen we dat in deze weken. In andere kernen doen we dit later in het jaar maar ik wil het nu alvast onder uw aandacht brengen.

We willen als katholieke kerk graag een plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping kan vinden, waar men God kan ontmoeten. Een gemeenschap waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Wanneer u vandaag geeft, kan de kerk ook in de toekomst haar missie blijven vervullen: Zingeving, omzien naar elkaar, de eenzaamheid bestrijden, oases van stilte bieden, de liturgie en sacramenten vieren, de zieken bezoeken, en veel andere activiteiten die van waarde en betekenis blijven in een steeds veranderende samenleving waar een groeiend individualisme onze gemeenschapszin in de breedste zin van het woord parten kan spelen.

Deze oproep om ons financieel te ondersteunen is echter ook voor u die wellicht geen voeling heeft voor de religieuze missie van de katholieke kerk. Weet dat we meer zijn en doen dan alleen liturgie en sacramenten. Wist u dat meer dan de helft van de 75+’ers zich eenzaam voelt? Onze parochiegemeenschappen zijn ook plekken waar velen aan de eenzaamheid kunnen ontsnappen. Velen doen er vrijwilligerswerk en vinden in de kerk ook een vriendenkring, en misschien zelfs een tweede familie, in een van de vele vrijwilligersgroepen. Zelfs op hoge leeftijd vinden velen bij ons een plek om zich opnieuw nuttig te voelen en zo zin te geven aan hun leven door samen te zijn met anderen en iets voor elkaar betekenen.

Als kerk zetten we ons ook in voor mensen in arme landen middels onze vastenacties, vorig jaar onder meer voor kinderen in Kenia en Colombia, en dit jaar wederom in Kenia maar ook voor alleenstaande moeders in Irak.

Voor velen van u is het wellicht ook van belang dat we ons best doen om het behoud van de kerkgebouwen te garanderen waarin een deel van het historisch, archeologisch en culturele erfgoed van onze gemeenschap bewaard wordt.

Om dit alles te kunnen blijven doen hebben we uw steun nodig!

Naast doneren, kunt u ons ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving, onder familie en bekenden, en misschien ook bij bedrijven en andere organisaties, maar ook door vrijwilliger te worden, wees van harte welkom. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochiegemeenschap belangrijk vindt.

We danken u alvast voor uw steun.

Deken Wilson Varela

Wees een ster voor een ander

Allereerst wens ik u allen nogmaals een Zalig Nieuwjaar.

Voor onze kerk viel de jaarwisseling samen met het overleden van onze emeritus-paus Benedictus XVI, precies in de eerste week van de kersttijd. Zoals zijn persoonlijk secretaris zei: “Paus Benedictus werd gegeven om te mogen sterven tijdens zijn meest geliefd kerkelijk feest, het Kerstfeest.” We bidden voor hem, samen met de gehele Kerk, dat hij nu bij de Goede Herder mag zijn die hij in zijn leven op zovele wijzen en met zoveel liefde gediend en verkondigd heeft.

Afgelopen weekend was dan het moment om de twee weken van de kersttijd af te sluiten met de feesten van Driekoningen en de doop des Heren. Het was heel mooi om na 2019 op Kerstavond weer samen te mogen vieren. Het was werkelijk een feest. Een feest allereerst van de geboorte van een Kind, voor ons gelovigen een zeer bijzonder Kind omdat Hij de verwachte Redder was, maar voor Jozef en Maria sowieso bijzonder, zoals voor alle ouders de geboorte van hun eerstgeborene moet zijn. En precies zoals bij de geboorte van een kind in een gezin krijgen de kersverse ouders Jozef en Maria veel kraambezoek. U kwam met velen naar de kerk, op Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag, maar ook op vele andere momenten om de kerststal te bezichtigen of om deel te nemen aan de verschillende kerstconcerten die in onze kerken gehouden werden.

U hebt zelf kunnen zien hoe mooi onze kerken versierd waren. Tal van vrijwilligers hebben hun best gedaan om ons allen te laten genieten van het kerstfeest waarvoor grote dank!

Een van de elementen die ik het mooist vind in de kerststal is de Ster die de plaats aanwijst waar het kind geboren is.

Zo hoorden we in het evangelie van Driekoningen: “Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.”

Mag ik u iets vragen als u nog ruimte hebt in uw lijst van goede voornemens voor 2023? Kunt u misschien af en toe ook een ster zijn voor anderen? In onze gemeenschap lopen mensen vaak zoekende naar iets of iemand, naar zingeving, naar een richting, naar een nieuw begin, naar een luisterend oor. Misschien kunnen we af en toe een zoekende iemand een grote dienst bewijzen door te verwijzen naar Hem die we met Kerst ontvangen hebben.

EMERITUS-PAUS BENEDICTUS XVI OVERLEDEN
Jozef Ratzinger (1927-2022)

De 95-jarige emeritus-paus Benedictus XVI is op zaterdag 31 december om 9.34 uur in zijn residentie in het Vaticaans klooster Mater Ecclesia overleden. Benedictus XVI was paus van 2005 tot 2013. Daarna koos hij zelf voor een teruggetrokken leven.
Gebed voor overleden paus Benedictus XVI
Op voorspraak van Sint-Petrus en -Paulus
en alle heilige apostelen
bidden we voor paus Benedictus XVI,
die zo lang en op zovele wijze
met zijn leven en werken
de Kerk naar best vermogen gediend heeft;
dat hij gedragen door de Goede Herder
nu mag binnentreden in het hemels Vaderhuis
en Hem mag ontmoeten
die hij als de Weg, de Waarheid en Leven verkondigd heeft,
Christus de Heer.