Nieuws

EERSTE HEILIGE MIS KAPELAAN ROHIT
Op donderdag 13 april werd Rohit Vincent tot priester gewijd in de H. Thomas de Apostelkerk, Santhom, Kochi, in India, op zondag 21 mei jl. vond zijn 1e H.mis in de kerk van Sevenum plaats:

PIET PHILIPSEN 50 JAAR KOSTER

Op zondag 7 mei was de kerk in Kronenberg goed gevuld, Piet Philipsen vierde zijn 50 jarig jubileum als koster. 50 jaar! Een ongelofelijke mijlpaal. Met een feestelijke dag werd deze mijlpaal herdacht. Een H. Mis in de kerk en vervolgens een receptie in de Torrekoel. Tijdens de H. Mis stond pastoor Varela uitgebreid stil bij dit unieke jubileum waarbij hij aangaf dat dit jubileum nooit tot stand was gekomen zonder de steun van echtgenote José. Vervolgens mocht hij de jubilaris de pauselijke onderscheiding, voor de bewezen diensten aan de kerk: Pro Ecclesia et Pontifice, opspelden. Na een serenade van de fanfare Monte Corona volgde een drukbezochte receptie in de Torrekoel. Ook daar wachtte Piet nog een verrassing. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Vele jaren hoorde hij op gezette tijden het geluid van het Angelusklokje, uit Evertsoord , klinken tot in Kronenberg. Hoe fijn zou het zijn als het Angelusklokje ook in Kronenberg zou kleppen. Een speciaal opgericht comité uit de gemeenschap ging met deze wens aan de slag en wist met behulp van een groot aantal sponsoren de droom werkelijkheid te laten worden. Met het overhandigen van een symbolisch Angelusklokje en met de toezegging dat het Angelusklokje binnenkort geautomatiseerd wordt, zal over enige tijd dagelijks het Angelusklokje klinken in Kronenberg.
Het was een prachtig feest dat we samen met Piet vierden!

GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst

Denk je ook weleens: kon ik maar wat doen? Het leed op de wereld kan je soms verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een klein gebaar een enorm verschil. GAiN helpt mensen in moeilijke situaties. Door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. Met hart en handen werken we aan nieuw perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien.
GAiN is een afkorting van Global Aid Network. Global, omdat we wereldwijd actief zijn, in bijna veertig landen. Aid omdat we op allerlei manieren helpen. En Network omdat we samen met vrijwilligers en partners optrekken.

Draag bij aan herstel
GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals ze zijn en geeft om hen. Ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met diezelfde houding willen wij ons inzetten voor kinderen en volwassenen in armoede en crisis. En jij kunt meehelpen. Met een beetje tijd, met je talent, of met een gift. Samen kunnen we hoop en blijdschap brengen. Waardigheid herstellen. En pijn verzachten.
GAiN Kledingcontainer achter de dekenij in Horst
Er staat een kledingcontainer van de organisatie GAiN (Global Aid Network) in de tuin van de Pastorie aan de Hoofdstraat 7.
De container staat achter in de tuin van de pastorie. Deze is bereikbaar via de parkeerplaats Cuppenpedje. U kunt uw spullen in gesloten zak(ken) over de poort zetten. Let op! geen dozen! Op de poort treft u een lijstje aan wat er wel en niet ingezameld wordt. is de poort té hoog dan kunt u (tijdens kantooruren) even bellen met 3981416, we maken graag de poort even voor u open en helpen u met het uitladen van uw auto.

Géén vuile of kapotte kleding/géén speelgoed of knuffels/geen kussens en ook geen vloerbedekking. Wel: Draagbare kledin, dekens, dekbedden, huishoudtextiel, schoenen, sokken/tassen en accessoires.
Meer informatie over de organisatie GAiN:
www.gainhelpt.nu
www.facebook.com/GAiNhelpt

Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie tussen 26 april tot en met 4 mei 2025 wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome.De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn inmiddels in gang gezet. De organisatie is door de bisschoppen toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, waarin alle Nederlandse bisdommen vertegenwoordigd zijn. In aanloop naar het Jubeljaar werkt het Platform de organisatie van deze bijzondere bedevaart verder uit. Nadere details worden later bekend gemaakt, maar het is voor belangstellenden goed om nu vast de meivakantie van 2025 in de agenda vrij te houden.
Nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025