Nieuws

VASTENBOODSCHAP 2021 VAN MRG. SMEETS
Afelopen weekend is in iedere parochie de vastenbrief van Mgr. Smeets voorgelezen.
Wilt u deze nog een rustig nalezen,
volg dan de onderstaande link.

Vastenbrief Mrgr. Smeets

VASTENACTIE 2021

De campagne van Vastenactie staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren.
Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.
Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
Onderneming opstarten
Evenals in 2020 steunt Vastenactie in 2021 projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Donaties
Op de website van de vastenactie vindt de mogelijkheden.
Vastenactie 2021
Online collecteren
Omdat tijdens de corona pandemie collecteren lastig is biedt de vastenactie u een mogelijkheid om online te collecteren.
Alle informatie vindt u door het volgen van de onderstaande link.
Vastenactie collecte online