Dopen

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Het dopen vindt altijd plaats op een zondag, bij voorkeur rond 12.00-12.30uur e.e.a. Hangt af van de beschikbaarheid van het betreffende kerkgebouw maar ook van de beschikbaarheid van de priesters. Bij opgave wordt overlegd wat een goed tijdstip is.
Voorafgaand aan een doopsel worden beide ouders van de dopelingen alsook beide peetouders, verwacht op een voorbereidingsavond, ook als het gaat om het 2 of 3e of…. kindje. Deze avond wordt geleid door een van de priesters.
De avond vindt plaats in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk en begint om 19.30uur en duurt tot ongeveer 20.30uur. (Zie voor data overzichtje hieronder)

Op maandagavond 19.30uur tot ca. 20.30uur:

week Datum
02 7 januari
06 4 februari
11 11 maart
14 1 april
20 6 mei
24 11 juni=dinsdag!
28 8 juli
36 2 september
41 7 oktober
45 4 november
49 2 december