Vormsel

Vormseldata schooljaar 2018/2019

Vormheer Mgr. Vic. Schnackers
H.Oda Melderslo:  Zondag 9 december
H.Lambertus Horst: Zondag 16 december
meer informatie volgt na de schoolvakantie
Toelichting:
Om toegelaten te kunnen worden tot het Vormsel is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is alsook de Eerst H.Communie gedaan heeft.