ANBI – Diaconie Nu

ANBI-VERKLARING
Om te voldoen aan de voorwaarden voor het hebben van anbi-verklaring moeten we een aantal gegevens van Diaconie Nu openbaar maken, wat we bij deze dus doen.

Naam: Stichting Diaconie Nu
Fiscaalnummer: 8510.30.208
Contactgegevens: p/a van Merwijckstraat 1
5961 SB Horst
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: A. de Graaf Woutering
Secretaris: Marielle Biermans
Penningmeester: Marielle Biermans

Beleidsplan:
I   WIE ZIJN WIJ?
Diaconie Nu is een project dat gestart is in oktober 2009 als inloophuis, waar enthousiaste vrijwilligers en bezoekers elkaar ontmoeten. Het komt voort uit een kerkelijke achtergrond maar wil er uitdrukkelijk zijn voor alle mensen.  Als vrijwilligers willen wij op verschillende manieren omzien naar de medemens in onze samenleving. Dit doen we vanuit een warme, vriendelijke en uitnodigende houding. Diaconie Nu wordt gedragen door en voor vrijwilligers uit de gemeente Horst aan de Maas en wil groeien in samenwerking met maatschappelijke instanties.

Om dit te bereiken is Diaconie Nu is een stichting die afhankelijk is van financiële giften en bijdragen.

II   DOELSTELLINGEN
Om het een en ander te bereiken hebben wij de volgende actiepunten:

1.         Creëren van een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Omzien naar hen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit doen wij door elke dinsdagmorgen de deuren open te zetten, tijd maken voor een praatje en zorgen voor een kop koffie.

2.         Verrichten van huisbezoek.

3.         Inspelen op maatschappelijke activiteiten.

4.         Ontwikkelen van activiteiten voor jeugd en jongeren.

5.         Opzetten van cursus aanbod.

6.         Ruimte creëren voor maatschappelijke stage.

7.         Aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden elders in de wereld.

III. DOELGROEP
De doelgroep bestaat uit ALLE mensen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, huidskleur, sociale status, levensbeschouwing of identiteit.
Beloningsbeleid:
Geen van onze vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor het werk dat zij verrichten.

IV. Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van alle mensen, niemand uitgezonderd.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
1.         Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Omzien naar hen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit doen wij door elke dinsdagmorgen de deuren open te zetten (tussen 10.00 en 12.00uur, in het zaaltje van de St. Lambertuskerk in Horst), tijd maken voor een praatje en zorgen voor een kop koffie.
2.         Huisbezoek verrichten. Een aantal vrijwilligers gaan op huisbezoek bij ouderen, zieken, alleenstaanden, allochtonen enz.

3.         – Kerstpakketten actie. In samenwerking met Plus supermarkten bezorgen wij kerstpakketten aan minderbedeelden.

– Sinterklaasactie, inzamelen van speelgoed. Via media en scholen zetten wij een actie op om speelgoed in te zamelen. Vorig jaar was het voor 2 Asielzoekerscentrums in Limburg.

– Re-integratie project Rooyse Wissel. We bieden een werkplek aan de patiënten van  de Rooyse Wissel. De patiënten zijn te gast in de St. Lambertuskerk, maar we bezorgen hen ook werk in de kliniek door kleine opdrachten te plaatsen.

4.         Cursus aanbod: het is mogelijk, bij genoeg animo, cursussen aan te vragen. Vorig jaar werd op verzoek van de vrijwilligers een “bijeenkomst” gehouden over wat is en wat doet Diaconie Nu.

5.         Activiteiten voor jeugd en jongeren. Kinder- en jongerenclubs, een plek waar kinderen spelenderwijs meer leren over het geloof. De jongeren komen ook bij elkaar voor leuke activiteiten maar de vrijwilligers begeleiden hen in het contact leggen met ouderen en minderbedeelden in onze samenleving.

6.         Aanbod voor maatschappelijke stage. Jongeren kunnen activiteiten van de kinderclub ondersteunen, ze kunnen helpen bij familiedagen, helpen bij het samenstellen van kerstpakketten, en in samenwerking met, bijv. KBO helpen ze ouderen met PC en of GSM, maar we hebben nog veel meer leuke activiteiten.

7.         Aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden elders in de wereld. December 2010 konden wij speelgoed leveren aan een weeshuis in Roemenie en enkele Poolse gezinnen.