Vormsel

Toelichting:
Om toegelaten te kunnen worden tot het Vormsel is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is alsook de Eerst H.Communie gedaan heeft.

Het Vormsel schooljaar 2024/2025 zal plaatsvinden op zondag 15 december om 11.00uur in de kerk van Horst. Hiervoor kunnen kinderen uit Melderslo en Horst uit groep 8 opgegeven worden.

Dit is inmiddels bekendgemaakt middels bericht op Izy van de scholen. Kinderen dienen voor aanvang schoolvakantie opgegeven te zijn. de 1e les zal plaatsvinden op woensdag 21 augustus.

Ouderavond vindt plaats op donderdag 22 augustus om 19.30uur in het parochiezaaltje van de kerk te Horst.