Vormsel

Toelichting:
Om toegelaten te kunnen worden tot het Vormsel is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is alsook de Eerst H.Communie gedaan heeft.

Op dinsdag 5 september zal er in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk Horst een gezamenlijke ouderavond plaatsvinden voor ouders van kinderen uit Horst (groep 8) en ouders van America, Meterik, Hegelsom en Griendtsveen welke in het nieuwe schooljaar in groep 7-8 zitten.

Het Vormsel in de Lambertuskerk Horst zal plaatsvinden op zondag 28 januari om 11.00uur. Op 5 september zal besproken worden of er op andere momenten elders nog een vormselviering zal gaan plaatsvinden.

We willen u vragen uw kind in ieder geval alvast aan te willen melden vóór 4 september. Dit kan via het mailadres van het algemeen secretariaat. secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl graag hierbij doorgeven op welke school uw zoon/dochter zit. Heeft u van te voren al vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.