Vormsel

schooljaar 2022/2023 :

Horst Lambertus:  kinderen groep 8: zaterdagavond 10 december 18.00uur

Toelichting:
Om toegelaten te kunnen worden tot het Vormsel is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is alsook de Eerst H.Communie gedaan heeft.