misdienaars

MISDIENAARS

In de parochies is er de mogelijkheid om misdienaar of acoliet te worden. Kinderen die de Eerste H. Communie gedaan hebben, krijgen de mogelijkheid aangeboden zich bij deze groep aan te sluiten. Onder begeleiding wordt hen de taken van de misdienaar aangeleerd. Bij alle vieringen zijn misdienaars aanwezig. Buiten de kerkelijke activiteiten worden er voor deze groep ook ontspanningsactiviteiten georganiseerd.