misstipendia..

MISINTENTIES
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

KOSTEN
Misintenties die op een zaterdag of een zondag gelezen worden kosten €30,00. Door de week zijn de kosten € 15,00 per misintentie.

STICHTINGEN
Bij het secretariaat kunt u ook een stichting aanvragen. Een stichting is een contract tussen u en de kerk om voor meerdere jaren een misintentie te laten lezen op een door u gekozen datum. Voor meer informatie en kosten kunt u terecht bij het secretariaat.

MISSTIPENDIA 2022
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom heeft de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2021 voor parochies vastgesteld.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)                                                 €  15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                                          €  30,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden                                                                € 325,–
Begrafenismis (rouwgeld)                                                                            € 500,–
Huwelijksmis (trouwgeld)                                                                             € 500,–
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                              €   100,–
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst                        € 500,–
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)                                           € 500,–.

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar                                                                                                           €   75,00
10 jaar                                                                                                           € 150,–
20 jaar                                                                                                           € 275,–
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar                                                                                                           € 150,00
10 jaar                                                                                                           € 300,–
20 jaar                                                                                                           € 600,–
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,– voor 2023. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.