misintenties

Misintenties

Opgeven van H. Missen

Indien u voor een bepaalde viering een intentie wilt opgeven, kunt u dit (telefonisch, per e-mail, schriftelijk of mondeling) doorgeven aan het parochiesecretariaat. Dit geldt voor alle parochies van onze federatie.

Bijdrage in kosten van H.Missen

Wanneer men een H. Mis wil laten opdragen voor een bepaalde intentie (overledene, jubileum, dankbaarheid) dan is een zgn. stipendium verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het bisdom vastgesteld. Het geldende tarief voor een intentie bedraagt € 30,00 voor zaterdagavond én zondagmorgen. Door-de-weekse h.mis: € 15,00.

Mis intenties voor een langere periode (Stichtingen)

Het is mogelijk voor een langere periode (5, 10, max. 20 jaar) H. Missen vast te leggen. Dit wordt vaak gedaan bij jaardiensten voor overledenen. Van deze ‘stichtingen’ wordt een officiële acte gemaakt, waarvan u een kopie ontvangt.

Ook is het mogelijk om ‘toekomstige stichtingen’ op te geven. Dit wordt vaak gedaan door parochianen die na hun overlijden een aantal H. Missen willen laten opdragen voor zichzelf. De stichting treedt in werking in het jaar na het overlijden van de stichter.

Voor alle stichtingen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

Jubileumvieringen

Het is mogelijk om bij een speciaal jubileum zoals een 25- of 50-jarig huwelijk of een verenigingsjubileum een H. Mis te laten opdragen. Aanbevolen wordt om jubilea zoveel mogelijk te vieren tijdens de reguliere Missen. In dit geval wordt het gewone stipendium van een H. Mis gevraagd.

Betalingen misintenties:

Misintenties kunnen contant voldaan worden, deze kunnen echter ook overgemaakt worden op de bankrekening van de betreffende parochie.  Let wel dat de intentie altijd per telefoon of e-mail doorgegeven doorgegeven moet zijn. Het volstaat niet alleen het bedrag over te maken.  Voor de verschillende parochies worden ook verschillende bankrek.no. gehanteerd: Deze rekeningen zijn uitsluitend voor het overmaken van bedragen voor misintenties (stipendia)

St. Lambertuskerk Horst:               rek. no. NL66 RABO 0123 6025 72

H. Joseph America:                        rek. no. NL44 RABO 0102501297

H. Hubertus Hegelsom:                 rek. no. NL38 RABO 0120 4022 70

H.Oda Melderslo                            rek. no. NL04 RABO 0132 9035 63

Misintenties dienen 2 weken voor leesdatum doorgegeven te zijn.