gezinsmissen

Gezinsmissen/kind vriendelijke vieringen:

In de Lambertuskerk worden de missen die opgeluisterd worden door kinderkoor Igona “kindvriendelijk” gebracht. Dit houdt in dat de teksten aangepast worden aan het niveau van kinderen. Ook worden de kinderen tijdens deze h.mis zoveel mogelijk bij alles betrokken
Ter voorbereiding op de Eerste Communie worden er in alle parochiekerken  waar er dat jaar communie is, voorbereidende gezinsmissen gehouden.