faq

Veel gestelde vragen

vraag: De letters op het scherm zijn voor mij te klein.

antw:   Houdt de “Ctrl”-toets ingedrukt en klik op “+”, “-” of “0”

vraag: Wat te doen wanneer u zich wilt laten uitschrijven uit de Roomskatholieke kerk:

antw:  Brochure en voorbeeldformulier zijn via onderstaande link te downloaden.
Hier is ook nadere informatie te vinden.
https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

vraag: ik wil nu alvast laten vastleggen wat mijn wensen zijn voor mijn overlijden/ uitvaart

anw: een pastorale wilsverklaring

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over alles wat hen persoonlijk aangaat. Dat geldt ook bij de begeleiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd willen worden.

voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn van die wensen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn om te handelen in het belang en in overeenstemming met de wensen van iemand.

Een pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel of niet prijsstelt op een ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden.

Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en mmenten om dit te bespreken is geen stelregel te geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het vraagt altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen. Daarnaast is het ook belangrijk om deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met de plaatselijke pastoor te bespreken en daarbij rekening te houden met de pastorale en liturgische mogelijkheden die plaatselijk spelen.

wanneer u op google “pastorale wilsverklaring” intikt   treft u een pdf-bestand aan dat te downloaden is en waarop u uw wensen kenbaar kunt maken.

Vraag: Ik wil een donatie doen aan de kerk, kan ik dit aftrekken van de belastingen?

antw.: In het verleden waren schenkingen alleen aftrekbaar voor de belastingen als die een bepaald gedeelte van uw inkomen vormden. Dat is veranderd. Als u schriftelijk vastlegt dat u tenminste 5 jaar een bepaald bedrag schenkt dan is het bedrag aftrekbaar, ongeacht de hoogte van het bedrag. U kunt op deze manier belasting terug krijgen en goedkoper uit zijn. Of u kunt er voor kiezen om meer bij te dragen en niet duurder uit te zijn.

Als uw naar “www. belastingdienst.nl” gaat en zoekt op “goede doelen” dan vindt u alle informatie die nodig is en kunt u het standaardformulier downloaden.

Vraag: Graag zou ik willen weten wanneer de klokken van de kerk in Horst luiden gedurende een normale week

Vanouds heeft de toren niet alleen een kerkelijke maar ook een algemeen publieke functie: uitkijk, herkenningspunt en tijd aangeven. Vanwege het algemeen nut stamt uit oude, niet digitale tijden de verplichte aanwezigheid van het uurwerk. In Horst is er een Westminstercarillonnetje dat elk kwartier zich laat horen, waarbij de halve en hele uren geslagen worden. In veel steden is de kerktoren eigendom van de burgerlijke gemeente en niet van de kerk en het was de overheid die het verplicht luiden reguleerde.

3x per dag luidt het zgn. ‘Angelus’; om 08.00u, 12.00u en 18.00u. Dit is een soort gebedsoproep die tevens een dagdeel markeert; opstaan, stoppen met werken, eten.

Elke dag wordt een kwartier voor de eenvoudige leesmis 2 minuten de klok geluid. De gezongen Missen van het weekeinde worden met meerdere klokken aangekondigd gedurende 2 minuten een kwartier van te voren. Op bijzondere Hoogfeesten luiden meerdere klokken voor en na de Mis. Maar ook bijzondere landelijke of regionale gebeurtenissen worden met klokgelui luister bijgezet, zoals de inhuldiging van de koning, een behaald kampioenschap waar iedereen apetrots op is etc.

Wanneer iemand overlijdt en een kerkelijk afscheid wenst, worden 2 minuten meerdere klokken geluid zodra het overlijden bekend is op dezelfde dag, behalve de zondag, waarbij het ervaren oor de diepe klank van de doodsklok herkent. Zo ook wordt de uitvaart weer 2 minuten aangekondigd en luiden de klokken 10 minuten wanneer de overledene de kerk wordt uitgedragen. Als op een raar moment ergens op de dag de klokken luiden, dan hoort men dat het om een overledene gaat die ofwel net gestorven is dan wel op dat moment de kerk wordt uitgedragen; de klokken fungeren als een hulde en eerbewijs aan de gestorvene.

Verder luidt de doodsklok op 4 mei, dodenherdenking, alsook bij het overlijden van de koning en de paus conform landelijke afspraken. Wat voor Horst geldt, is in grote lijnen gebruik in heel Limburg. Vanouds leefden mensen op het ritme van de klok toen er geen horloges waren en de centrale kerktoren centraal ijkpunt voor zo’n beetje alles was. Werkend op het land oriënteerde men zich op het luiden van de klokken en de stand van de zon.

 

Heeft u ’n vraag die volgens u ook voor anderen interessant is, mail deze dan door naar: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl  We hopen dan zo snel mogelijk een antwoord op de site te kunnen plaatsen.