Lambertus Horst Misintenties

  

maandag 4 december h.mis 18.30uur

dinsdag 5 december h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 6 december h.mis 18.30uur

donderdag 7 december h.mis 18.30uur – H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

vrijdag 8 december barmhartigheid 18.00uur, h.mis 18.30uur – onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maria 

 • voor Dorine Meeuwisse

zondag 10 december h.mis 11.00uur – Tweede zondag van de advent – Heren Cantate

 • Annie Rutten vanwege haar verjaardag
 • overledenen van de familie Kelleners-Alberts
 • Sjef Vullings tevens voor de overledenen van de familie (par)
 • Frans Morssink vanwege zijn verjaardag
 • jaardienst voor Marga Gielen-Colbers

maandag 11 december h.mis 18.30uur

dinsdag 12 december h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 13 december h.mis 18.30uur – H. Lucia, maagd en martelares

donderdag 14 december h.mis 18.30uur – H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

vrijdag 15 december barmhartigheid 18.00uur, h.mis 18.30uur

zaterdag 16 december h.mis 16.00uur ivm St.Lucia    (let op vervroegd tijdstip!)

 • Sjaak Peeters vanwege zijn sterfdag tevens voor Christien Peeters-Caspers
 • voor de levenden en overleden leden van Schutterij St. Lucia bgv hun jaarlijkse St.Lucia feest 

zondag 17 december h.mis 11.00uur – Derde zondag van de advent  – dames Cantate

 • Zeswekendienst José Hamers-Verheijen
 • Mia Camps-Haegens (par) tevens voor Pieter Camps
 • jaardienst Tonny Tacken-Verstappen en overledenen van de familie 

maandag 18 december 18.30uur viering boete en verzoening ter voorbereiding op Kerstmis 

dinsdag 19 december h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

 • voor de overledenen van de familie Jacobs-Derkx

woensdag 20 december h.mis 18.30uur

donderdag 21 december h.mis 18.30uur

vrijdag 22 december barmhartigheid 18.00uur, h.mis 18.30uur

zaterdag 23 december h.mis 18.00uur  (extra dienst ivm vervallen diensten in enkele kleinere parochies) – opgeluisterd door koor Levensvreugd

 • Toon en Lien Cox-Smulders en Moniek Cox

Kerstavond 24 december

Nachtmis:  23.00uur opgeluisterd door dames/heren Cantate

 • voor Louis Geurts
 • jaardienst Annie Groetelaars
 • voor overleden ouders van de Geijn-van Baal

1e Kerstdag 25 december:  h.mis 11.00uur opgeluisterd door jeugdkoor Igona

 • voor Henk Cuppen

2e Kerstdag 26 december: h.mis 11.00uur – H. Stefanus, eerste martelaar – opgeluisterd door jeugdharmonie Horst

woensdag 27 december h.mis 18.30uur – H. Johannes, apostel en evangelist

donderdag 28 december h.mis 18.30uur – HH. Onnozele Kinderen, martelaren

vrijdag 29 december 18.00uur barmhartigheid, h.mis 18.30uur

zaterdag 30 december h.mis 18.00uur

zondag 31 december h.mis 11.00uur – H. Familie, Jezus, Maria, Jozef – dames Cantate

 • jaardienst Gonda en Mia Willems en familie

maandag 1 januari  h.mis 11.00uur  – Heilige Maria, moeder van God – Heren Cantateuit dankbaarheid

dinsdag 2 januari h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding – HH. Basillius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren 

woensdag 3 januari h.mis 18.30uur

donderdag 4 januari h.mis 18.30uur

vrijdag 5 januari h.mis 18.30uur

zondag 7 januari h.mis 11.00uur – Openbaring des Heren  – dames Cantate

 • jaardienst Lambert Ramaekers
 • Sjeng Truijen en Nel Truijen-Hendrix 

maandag 8 januari h.mis 18.30uur – Doop van de Heer 

dinsdag 9 januari h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 10 januari h.mis 18.30uur

donderdag 11 januari h.mis 18.30uur

vrijdag 12 januari, 18.00uur barmhartigheid, h.mis 18.30uur

zaterdag 13 januari h.mis 18.00uur jeugdkoor Igona

zondag 14 januari h.mis 11.00uur – 2e zondag door het jaar – Heren Cantate

 • voor overleden echtpaar Cox-Sparla
 • voor de overledenen van de familie Kelleners-Alberts 

maandag 15 januari h.mis 18.30uur – H. Arnold Janssen, priester

dinsdag 16 januari h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 17 januari h.mis 18.30uur –  H. Antonius, abt

donderdag 18 januari h.mis 18.30uur

vrijdag 19 januari, 18.00uur barmhartigheid, h.mis 18.30uur

zondag 21 januari h.mis 11.00uur – 3e zondag door het jaar 

 • jaardienst Jan Ernst tevens voor José Hamers-Verheijen

maandag 22 januari h.mis 18.30uur

dinsdag 23 januari h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 24 januari h.mis 18.30uur – H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

donderdag 25 januari h.mis 18.30uur – Bekering van de heilige apostel Paulus

vrijdag 26 januari, 18.00uur barmhartigheid, h.mis 18.30uur – HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

zaterdag 27 januari h.mis 18.00uur

 • jaardienst Door Marcellis-van Lipzig en Sjaak Marcellis
 • Sjaak Peeters vanwege zijn verjaardag tevens voor Christina Peeters-Caspers 

zondag 28 januari h.mis 11.00uur  – 4e zondag door het jaar – mmv Jeugdkoor Igona

op deze ochtend zullen 29 jongeren het H.Vormsel ontvangen. Vormheer Deken Varela

 • jaardienst Jacob Vullings en Truus Vullings-Hanssen

maandag 29 januari h.mis 18.30uur

dinsdag 30 januari h.mis 09.00uur aansluitend aanbidding

woensdag 31 januari h.mis 18.30uur – H. Johannes (Don) Bosco, priester