H. Norbertus Horst

Op zondag 30 januari 2011 heeft de laatste eucharistieviering in de Norbertuskerk plaatsgevonden. Na een drukke, sfeervolle, maar ook emotionele viering werd eerst het Allerheiligst Sacrament, de overgebleven geconsacreerde H. Hosties, voor een laatste keer bewierookt en plechtig de kerk uitgedragen. Daarna zijn al die attributen de kerk uitgedragen die verwijzen naar de sacramentele aanwezigheid van de Heer, het altaar ontbloot en de kaarsen gedoofd en weggedragen.