kerkbijdrage

Kerkbijdrage

De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochies. Het is natuurlijk moeilijk om een richtlijn te geven voor de hoogte van de bijdrage. Wij zijn blij met iedere euro. Omdat velen toch vragen om een indicatie wordt als algemene richtlijn gegeven: 1% van het netto inkomen per gezin of economische eenheid.

In januari/februari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Alle parochianen ontvangen een acceptgiro met het verzoek de kerkbijdrage over te maken.

Parochianen die gedurende minimaal vier jaar met minstens de minimale bijdrage deelnemen ontvangen vrijstelling van de kosten voor een uitvaart of huwelijkssluiting.

Toch is de kerkbijdrage geen ‘uitvaartverzekering’: het is een teken van verantwoordelijkheid voor de parochiegemeenschap waarvan we samen deel uitmaken.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,– (voor 2022). Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Schenkingen altijd aftrekbaar voor belastingen;

In het verleden waren schenkingen alleen aftrekbaar voor de belastingen als die een bepaald gedeelte van uw inkomen vormden. Dat is veranderd. Als u schriftelijk vastlegt dat u tenminste 5 jaar een bepaald bedrag schenkt dan is het bedrag aftrekbaar, ongeacht de hoogte van het bedrag. U kunt op deze manier belasting terug krijgen en goedkoper uit zijn. Of u kunt er voor kiezen om meer bij te dragen en niet duurder uit te zijn.

Als uw naar “www. belastingdienst.nl” gaat en zoekt op “goede doelen” dan vindt u alle informatie die nodig is en kunt u het standaardformulier downloaden.