Jeugdkoor

jeugdkoor

In de Lambertusparochie is een jeugdkoor met de naam IGONA (In GOds NAam) Het koor verzorgt eens in de 4 weken de heilige Mis op zaterdagavond . Dit koor is toegankelijk voor kinderen/jongeren van alle scholen. (vanaf groep 3) Er wordt geen boven leeftijdsgrens gesteld! De repetitie is op donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk.

Je mag gerust eens vrijblijvend komen luisteren. In de schoolvakanties is er geen koor!

Het koor bestond in mei 2022   45 jaar.

Onderstaand volgen de data waarop we weer zingen:

zaterdag 1 juli

na deze datum begint de grote vakantie. Eerste repetitie weer op 31 augustus!

data dat het koor na de vakantie zingt zijn:

9 september

21 oktober

4 november

2 december

Kerst volgt nog!