kinderkoor

Kinderkoor

In de Lambertusparochie is een kinderkoor met de naam IGONA. Het kinderkoor IGONA verzorgt eens in de 3-4 weken de heilige Mis op zaterdagavond . Dit koor is toegankelijk voor kinderen van alle scholen. (vanaf groep 3) Er wordt geen boven leeftijdsgrens gesteld! De repetitie is op donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk.

Je mag gerust eens vrijblijvend komen luisteren. In de schoolvakanties is er geen koor!

Het koor bestond in mei 2022   45 jaar.

Onderstaand volgen de data waarop we weer zingen:

zaterdag 11 maart

zaterdag 22 april

zaterdag 20 mei

zondag 11 juni 1e H.Communie

zaterdag 1 juli