kinderkoor

Kinderkoor

In de Lambertusparochie is een kinderkoor met de naam IGONA. Het kinderkoor IGONA verzorgt eens in de 3-4 weken de heilige Mis op zaterdagavond . Dit koor is toegankelijk voor kinderen van alle scholen. (vanaf groep 3) Er wordt geen boven leeftijdsgrens gesteld! De repetitie is op donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk.

Je mag gerust eens vrijblijvend komen luisteren. In de schoolvakanties is er geen koor!

Het koor bestond in mei 2022 haar 45 jaar.

Onderstaand volgen de data waarop we weer zingen:

(zaterdag 2 juli verzorgenden we onze laatste mis van dit schooljaar. Donderdag 8 september starten weer de repetities en:

zaterdag 10 september

zaterdag 8 oktober

zaterdag 5 november

donderdag 1 december H. Vormsel

zaterdag 3 december

zaterdag 24 december woorddienst  19.00uur

zaterdag 14 januari